TMMOB Maden Mühendisleri Odası

2018 YILI MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 

MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ  (2018 YILI)

 

 

 

HİZMET TÜRÜ

ÜCRET

BİRİM

 

 

 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

 

 

a. Büro- Şantiye - Açık İşletme, Tesis

3.310

TL/AY

b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise)

3.450

TL/AY

c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise)

4.950

TL/AY

d. Yeraltı İşletmesi

5.500

TL/AY

e. Yeraltı İşletmesi (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise)

5.730

TL/AY

f. Yeraltı İşletmesi (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise)

6.490

TL/AY

g. Tünel – Metro

3.780

TL/AY

h. Sondaj (Maden, Su)

4.210

TL/AY

ı. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular)

3.830

TL/AY

i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz)

4.640

TL/AY

j. YTK 5.1.a Personel

4.180

TL/AY

k. YTK 5.1.c Personel

3.310

TL/AY

l. YTK 5.2. Personel

4.950

TL/AY

m. YTK Koordinatör

5.500

TL/AY

 

DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET

 

 

a. Sözlü Olarak Sunulması

850

TL

b. Rapor Halinde Sunulması

1.110

TL

 

 

 

GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ)

 

 

a. Hizmetin İlk Günü

900

TL

b. Sonraki Her Gün İçin

680

TL

DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ)

3.035

TL/AY

YTK HİZMETLERİ

Arama

Açık

Yeraltı

1 (a)

 

825 TL/AY

 

1 (b)

 

825 TL/AY

 

2 (a)

 

1.375TL/AY

 

2 (b)

605 TL/AY

1375TL/AY

 

2 (c)

 

1375TL/AY

 

3

605 TL/AY

1375TL/AY

 

4(a)

605 TL/AY

1210TL/AY

1540TL/AY

4(b)

605 TL/AY

1210TL/AY

1925TL/AY

4 (c)

605 TL/AY

1210TL/AY

1540TL/AY

4 (ç)

605 TL/AY

1210TL/AY

1925TL/AY

5

605 TL/AY

1210TL/AY

 

PROJE HİZMETLERİ

 

 

a. Ön İnceleme Raporu

1.520

TL

b. Maden Arama Projesi

4.050

TL

c. Ön Arama Faaliyet Raporu

5.050

TL

d. Genel Arama Faaliyet Raporu

6.060

TL

e. Detay Arama Faaliyet Raporu

7.170

TL

f. Terk Raporu

1.180

TL

g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi

1.440

TL

h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için)

5.050

TL

ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için)

9.690

TL

i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi

12.220

TL

j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu

1.860

TL

k. Ekspertiz Raporu

1.860

TL

l. Kamulaştırma vb. Rapor Düzenlemesi

2.025

TL

m. Orman İzni

2.200

TL

n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti)

8.185

TL

o. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Maden Müh. Hizmeti)

3.540

TL

ö. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti

3.540

TL

p. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup, 2.440-TL‘ den Az Olamaz

2.680

TL

r. Fizibilite Projesi (12.220 TL dan az olamaz)

Proje Yatırım Bedelinin ‰ 2 si

s. Ruhsat Müracaat İşlem Ücreti

1.100 TL

 

Ş. Fizibilite Arama Dönemi Raporu

8.085 TL

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

 

 

(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

4.210

TL/AY

SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLİSİ

 

 

İşletme-Tesis

3.465

TL/AY

İşletme-Tesis (Daimi)

6.070

TL/AY

Otogaz İstasyonları (İstasyon başına)

1.570

TL/AY

Çevre Görevlisi (EK-I)

2.530

TL/AY

Çevre Görevlisi (EK-II)

1.275

TL/AY

 

 

 

JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER

 

 

1-ARAMA, İŞLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

 

 

a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması 

6.960

TL

b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

2.780

TL

c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi

9.750

TL

d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

4.180

TL

e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

6.960

TL

2- TEKNİK HİZMETLER (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

 

 

a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise)

3.830

TL/AY

b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için)

910

TL/AY

c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise)

4.180

TL/AY

d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için)

1.045

TL/AY

e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve Değerlendirilmesi (Her bir ölçüm için)

2.090

TL

f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (Bir ruhsat sahası için)

34.790

TL

 

 

 

KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI

 

 

1-PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 

 

I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu

 

 

0-1000 m2 alan için

1.010

TL

II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu

 

 

0-1000 m2 alan için

1.010

TL

1000-3000 m2 alan için

2.025

TL

3000-5000 m2 alan için

2.860

TL

2-ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro)

 

 

a. Daimi hizmetler

4.050

TL/AY

b. Proje danışmanlık hizmeti

7.085

TL/AY

c. Proje hazırlama

30.580

TL

d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama

420

TL/GÜN

e. Projenin revize raporu hazırlanması

6.070

TL

 

 

 

NOT  

Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır.

- Sondaj hizmetleri

- Laboratuvar hizmetleri

Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir. 

- Ücretler net ücretlerdir.

- Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir.

- Aynı anda Şirket ve YTK da görevlendirilen maden mühendisi olan yürütmüş olduğu görevle ilgili bu tarifede belirlenen en yüksek ücreti alır.


 


Okunma Sayısı: 30403
Yayın Tarihi: 20.12.2017