TMMOB Maden Mühendisleri Odası

2017 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 9 ARALIK 2016 TARİH VE 29913 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

2017 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 9 ARALIK 2016 TARİH VE 29913 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

2017 Yılı Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi belirlenmiş olup Resmi Gazete` de yayımlanmak üzere gönderilmiştir.

SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( 2017 YILI )

 

 

 

HİZMET TÜRÜ

ÜCRET

BİRİM

 

 

 

SÜREKLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

 

 

a. Büro- Şantiye - Açık İşletme, Tesis*

3.010

TL/AY

b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise)

3.140

TL/AY

c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise)

4.500

TL/AY

d. Yeraltı İşletmesi

5.000

TL/AY

e. Yeraltı İşletmesi (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise)

5.210

TL/AY

f. Yeraltı İşletmesi (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise)

5.900

TL/AY

g. Tünel – Metro

3.440

TL/AY

h. Sondaj (Maden, Su)

3.830

TL/AY

ı. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular)

3.480

TL/AY

i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz)

4.220

TL/AY

j. YTK 5.1.a Personel

3.800

TL/AY

k. YTK 5.1.c Personel

3.010

TL/AY

l. YTK 5.2. Personel

4.500

TL/AY

m. YTK Koordinatör

5.000

TL/AY

 

DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET

 

 

a. Sözlü Olarak Sunulması

770

TL

b. Rapor Halinde Sunulması

1.010

TL

 

 

 

GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ)

 

 

a. Hizmetin İlk Günü

820

TL

b. Sonraki Her Gün İçin

620

TL

DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ)

2.760

TL/AY

YTK HİZMETLERİ

Arama

Açık

Yeraltı

1 (a)

 

750 TL/AY

 

1 (b)

 

750 TL/AY

 

2 (a)

 

1250TL/AY

 

2 (b)

550 TL/AY

1250TL/AY

 

2 (c)

 

1250TL/AY

 

3

550 TL/AY

1250TL/AY

 

4(a)

550 TL/AY

1100TL/AY

1400TL/AY

4(b)

550 TL/AY

1100TL/AY

1750TL/AY

4 (c)

550 TL/AY

1100TL/AY

1400TL/AY

4 (ç)

550 TL/AY

1100TL/AY

1750TL/AY

5

550 TL/AY

1100TL/AY

 

PROJE HİZMETLERİ

 

 

a. Ön İnceleme Raporu

1.380

TL

b. Maden Arama Projesi

3.680

TL

c. Ön Arama Faaliyet Raporu

4.590

TL

d. Genel Arama Faaliyet Raporu

5.510

TL

e. Detay Arama Faaliyet Raporu

6.520

TL

f. Terk Raporu

1.080

TL

g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi

1.310

TL

h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için)

4.590

TL

ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için)

8.810

TL

i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi

11.110

TL

j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu

1.690

TL

k. Ekspertiz Raporu

1.690

TL

l. Kamulaştırma vb. Rapor Düzenlemesi

1.840

TL

m. Orman İzni

2.000

TL

n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti)

7.440

TL

o. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Maden Müh. Hizmeti)

3.220

TL

ö. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti

3.220

TL

p. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup, 2.215-TL‘ den Az Olamaz

2.435

 

r. Fizibilite Projesi (11.110 TL dan az olamaz)

Proje Yatırım Bedelinin ‰ 2 si

s. Ruhsat Müracaat İşlem Ücreti

1000 TL

 

Ş. Fizibilite Arama Dönemi Raporu

7.530 TL

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

 

 

(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

3.830

TL/AY

SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLİSİ

 

 

İşletme-Tesis

3.150

TL/AY

İşletme-Tesis (Daimi)

5.520

TL/AY

Otogaz İstasyonları (İstasyon başına)

1.430

TL/AY

Çevre Görevlisi (EK-I)

2.300

TL/AY

Çevre Görevlisi (EK-II)

1.160

TL/AY

 

 

 

JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER

 

 

1-ARAMA, İŞLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

 

 

a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması 

6.330

TL

b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

2.530

TL

c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi

8.860

TL

d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

3.800

TL

e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

6.330

TL

2- TEKNİK HİZMETLER (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

 

 

a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise)

3.480

TL/AY

b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için)

830

TL/AY

c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise)

3.800

TL/AY

d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için)

950

TL/AY

e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve Değerlendirilmesi (Her bir ölçüm için)

1.900

TL

f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (Bir ruhsat sahası için)

31.630

 

TL

 

 

 

KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI

 

 

1-PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 

 

I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu

 

 

0-1000 m2 alan için

920

TL

II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu

 

 

0-1000 m2 alan için

920

TL

1000-3000 m2 alan için

1.840

TL

3000-5000 m2 alan için

2.600

TL

2-ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro)

 

 

a. Daimi hizmetler

3.680

TL/AY

b. Proje danışmanlık hizmeti

6.440

TL/AY

c. Proje hazırlama

27.800

TL

d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama

380

TL/GÜN

e. Projenin revize raporu hazırlanması

5.520

TL

 

 

 

NOT  

Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır.

- Sondaj hizmetleri

- Laboratuvar hizmetleri

Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir. 

* 31 Temmuz 2012 tarihli TMMOB ve SGK protokolü gereği 2017 yılı için uygulanan ücret. 

- Ücretler net ücretlerdir.

- Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir.

- Aynı anda Şirket ve YTK da görevlendirilen maden mühendisi olan yürütmüş olduğu görevle ilgili bu tarifede belirlenen en yüksek ücreti alır.


Okunma Sayısı: 3864
Yayın Tarihi: 02.12.2016