TMMOB Maden Mühendisleri Odası

2016 YILI SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

HİZMET TÜRÜ

ÜCRET

BİRİM

 

 

 

TEKNİK NEZARET HİZMETİ (Bir Ruhsat Sahası İçin)*1

 

 

Ia. Grubu Madenler

840

TL/AY

Ib. Grubu Madenler

1.120

TL/AY

Açık İşletme

1.255

TL/AY

Açık İşletme (Patlatma gerektiren)

1.675

TL/AY

Yeraltı İşletmesi

2.310

TL/AY

Yeraltı İşletmesi (Grizulu)

2.785

TL/AY

 

 

 

SÜREKLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

 

 

a. Büro- Şantiye - Açık İşletme, Tesis*2

2.785

TL/AY

b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise)

2.850

TL/AY

c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise)

4.175

TL/AY

ç. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik nezaret hizmeti de yapıyor ise)

4.870

TL/AY

d. Yeraltı İşletmesi

4.535

TL/AY

e. Yeraltı İşletmesi (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise)

4.735

TL/AY

f. Yeraltı İşletmesi (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise)

5.365

TL/AY

g. Yeraltı İşletmesi (Teknik nezaret hizmeti de yapıyor ise)

6.125

TL/AY

ğ. Tünel - Metro

4.535

TL/AY

h. Sondaj (Maden, Su)

3.130

TL/AY

I. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular)

3.480

TL/AY

i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz)

3.835

TL/AY

 

 

 

DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET

 

 

a. Sözlü Olarak Sunulması

700

TL

b. Rapor Halinde Sunulması

915

TL

 

 

 

GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ)

 

 

a. Hizmetin İlk Günü

840

TL

b. Sonraki Her Gün İçin

560

TL

 

 

 

DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ)

2.510

TL/AY

PROJE HİZMETLERİ

 

 

a. Ön İnceleme Raporu

1.255

TL

b. Maden Arama Projesi

3.345

TL

c. Ön Arama Faaliyet Raporu

4.175

TL

d. Genel Arama Faaliyet Raporu

5.015

TL

e. Detay Arama Faaliyet Raporu

5.925

TL

f. Terk Raporu

980

TL

g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi

1.195

TL

h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için)

4.175

TL

ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için)

8.010

TL

i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi

10.100

TL

j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu

1.540

TL

k. Ekspertiz Raporu

1.540

TL

l. Kamulaştırma vb. Rapor Düzenlemesi

1.675

TL

m. Orman İzni

1.815

TL

n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti)

6.760

TL

o. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Maden Müh. Hizmeti)

2.930

TL

ö. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti

2.930

TL

p. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup, 2.215-TL‘ den Az Olamaz

 

 

r. Fizibilite Projesi

10.100

TL

 

 

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

 

 

(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

3.480

TL/AY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLİSİ

 

 

İşletme-Tesis

2.865

TL/AY

İşletme-Tesis (Daimi)

5.015

TL/AY

Otogaz İstasyonları (İstasyon başına)

1.300

TL/AY

Çevre Görevlisi (EK-I)

2.090

TL/AY

Çevre Görevlisi (EK-II)

1.055

TL/AY

 

 

 

JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER

 

 

1-ARAMA, İŞLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

 

 

a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması 

5.750

TL

b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

2.300

TL

c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi

8.050

TL

d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

3.450

TL

e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

5.750

TL

2- TEKNİK HİZMETLER (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

 

 

a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise)

3.165

TL/AY

b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için)

750

TL/AY

c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise)

3.450

TL/AY

d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için)

865

TL/AY

e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve Değerlendirilmesi (Her bir ölçüm için)

1.725

TL

f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (Bir ruhsat sahası için)

 

28.750

 

TL

 

 

 

KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI

 

 

1-PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 

 

I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu

 

 

0-1000 m2 alan için

840

TL

II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu

 

 

0-1000 m2 alan için

840

TL

1000-3000 m2 alan için

1.675

TL

3000-5000 m2 alan için

2.370

TL

2-ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro)

 

 

a. Daimi hizmetler

3.345

TL/AY

b. Proje danışmanlık hizmeti

5.850

TL/AY

c. Proje hazırlama

25.270

TL

d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama

345

TL/GÜN

e. Projenin revize raporu hazırlanması

5.015

TL

 

 

 

 

NOT

Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır.

- Sondaj hizmetleri

- Laboratuvar hizmetleri

Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir.

*1 18.02.2016 tarihine kadar geçerli olacaktır.

*2 31 Temmuz 2012 tarihli TMMOB ve SGK protokolü gereği 2016 yılı için uygulanan ücret.

- Ücretler net ücretlerdir.

- Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir.

Okunma Sayısı: 32942