TMMOB Maden Mühendisleri Odası

2015 YILI SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ.

2015 YILI SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ.

1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak, Odamız 2015 Yılı Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi, 27 Aralık 2014 tarih ve 29218 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlandı.

SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2015 YILI)

HİZMET TÜRÜ

ÜCRET

BİRİM

   

TEKNİK NEZARET HİZMETİ (Bir Ruhsat Sahası İçin)*

  

Ia. Grubu Madenler

730

TL/AY

Ib. Grubu Madenler

970

TL/AY

Açık İşletme

1.090

TL/AY

Açık İşletme (Patlatma gerektiren)

1.455

TL/AY

Yeraltı İşletmesi

2.005

TL/AY

Yeraltı İşletmesi (Grizulu)

2.420

TL/AY

   

SÜREKLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

  

a. Büro- Şantiye - Açık İşletme, Tesis **

2.420

TL/AY

b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise)

2.475

TL/AY

c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise)

3.630

TL/AY

ç. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik nezaret hizmeti de yapıyor ise)

4.235

TL/AY

d. Yeraltı İşletmesi

3.940

TL/AY

e. Yeraltı İşletmesi (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise)

4.115

TL/AY

f. Yeraltı İşletmesi (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise)

4.665

TL/AY

g. Yeraltı İşletmesi (Teknik nezaret hizmeti de yapıyor ise)

5.325

TL/AY

ğ. Tünel - Metro

3.940

TL/AY

h. Sondaj (Maden, Su)

2.720

TL/AY

ı. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular)

3.025

TL/AY

i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz)

3.335

TL/AY

   

DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET

  

a. Sözlü Olarak Sunulması

605

TL

b. Rapor Halinde Sunulması

795

TL

   

GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ)

  

a. Hizmetin İlk Günü

730

TL

b. Sonraki Her Gün İçin

485

TL

   

DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ)

PROJE HİZMETLERİ

2.180

TL/AY

a. Ön İnceleme Raporu

1.090

TL

b. Maden Arama Projesi

2.905

TL

c. Ön Arama Faaliyet Raporu

3.630

TL

d. Genel Arama Faaliyet Raporu

4.360

TL

e. Detay Arama Faaliyet Raporu

5.150

TL

f. Terk Raporu

850

TL

g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi

1.035

TL

h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için)

3.630

TL

ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için)

6.965

TL

i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi

8.780

TL

j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu

1.335

TL

k. Kamulaştırma vb. Rapor Düzenlemesi

1.455

TL

l. Orman İzni

1.575

TL

m. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti)

5.875

TL

n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Maden Müh. Hizmeti)

2.545

TL

o. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti

2.545

TL

ö. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup, 1.925-TL‘ den Az Olamaz

  

p. Fizibilite Projesi

8.780

TL

   

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

  

(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

3.025

TL/AY

   

SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLİSİ

  

İşletme-Tesis

2.490

TL/AY

İşletme-Tesis (Daimi)

4.360

TL/AY

Otogaz İstasyonları (İstasyon başına 825 TL.)

2.420

TL/AY

Çevre Görevlisi (EK-I)

1.815

TL/AY

Çevre Görevlisi (EK-II)

915

TL/AY

   

JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER

  

1-ARAMA, İŞLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

  

a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması

5.000

TL

b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

2.000

TL

c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi

7.000

TL

d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

3.000

TL

e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

5.000

TL

2- TEKNİK HİZMETLER (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

  

a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise)

2.750

TL/AY

b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için)

650

TL/AY

c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise)

3.000

TL/AY

d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için)

750

TL/AY

e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve Değerlendirilmesi (Her bir ölçüm için)

1.500

TL

f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (Bir ruhsat sahası için)

25.000

TL

   

KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI

  

1-PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

  

I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu

  

0-1000 m2 alan için

730

TL

II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu

  

0-1000 m2 alan için

730

TL

1000-3000 m2 alan için

1.455

TL

3000-5000 m2 alan için

2.060

TL

2-ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro)

  

a. Daimi hizmetler

2.905

TL/AY

b. Proje danışmanlık hizmeti

5.085

TL/AY

c. Proje hazırlama

21.970

TL

d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama

300

TL/GÜN

e. Projenin revize raporu hazırlanması

4.360

TL

NOT:

Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır.

- Sondaj hizmetleri

- Laboratuvar hizmetleri

Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir.

* Farklı işverenlere teknik nezaret hizmeti veren maden mühendisleri tarifede belirtilen ücretleri alır.

** 31 Temmuz 2012 tarihli TMMOB ve SGK protokolü gereği 2015 yılı için uygulanan ücret.

- Ücretlere Vergiler Dahil Değildir.

- Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir.

Okunma Sayısı: 27971
Yayın Tarihi: 28.12.2014