TMMOB Maden Mühendisleri Odası

2013 YILI SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( 2013 YILI )

TEKNİK NEZARET HİZMETİ (Bir Ruhsat Sahası İçin)*

Ia. Grubu Madenler

600

TL/AY

Ib. Grubu Madenler

800

TL/AY

Açık İşletme

900

TL/AY

Açık İşletme (Patlatma Gerektiren)

1.200

TL/AY

Yeraltı İşletmesi

1.650

TL/AY

Yeraltı İşletmesi (Grizulu)

2.000

TL/AY

SÜREKLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

a. Büro- Şantiye - Açık İşletme, Tesis **

2.000

TL/AY

b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik Eleman Hizmeti de Yapıyorsa)

2.500

TL/AY

c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi Nezaret Hizmeti de Yapıyorsa)

3.000

TL/AY

ç. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik Nezaret Hizmeti de Yapıyorsa)

3.500

TL/AY

d. Yeraltı İşletmesi

3.250

TL/AY

e. Yeraltı İşletmesi (Teknik Eleman Hizmeti de Yapıyorsa)

3.400

TL/AY

f. Yeraltı İşletmesi (Daimi Nezaret Hizmeti de Yapıyorsa)

3.850

TL/AY

g. Yeraltı İşletmesi (Teknik Nezaret Hizmeti de Yapıyorsa)

4.400

TL/AY

ğ. Tünel - Metro

3.250

TL/AY

h. Sondaj ( Maden, Su )

2.250

TL/AY

ı. Sondaj ( Jeotermal, Mineralli Sular )

2.500

TL/AY

i. Sondaj ( Petrol, Doğalgaz )

2.750

TL/AY

DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET

a. Sözlü Olarak Sunulması

500

TL

b. Rapor Halinde Sunulması

650

TL

GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ)

a. Hizmetin İlk Günü

600

TL

b. Sonraki Her Gün İçin

400

TL

DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ)

1.800

TL/AY

PROJE HİZMETLERİ

a. Ön İnceleme Raporu

900

TL

b. Maden Arama Projesi

2.400

TL

c. Ön Arama Faaliyet Raporu

3.000

TL

d. Genel Arama Faaliyet Raporu

3.600

TL

e. Detay Arama Faaliyet Raporu

4.250

TL

f. Terk Raporu

700

TL

g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi

850

TL

h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için)

3.000

TL

ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için)

5.750

TL

i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi

7.250

TL

j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu

1.100

TL

k. Kamulaştırma vb Rapor Düzenlemesi

1.200

TL

l. Orman İzni

1.300

TL

m. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti)

4.850

TL

n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Mad. Müh. Hiz.)

2.100

TL

o. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti

2.100

TL

ö. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Birim Fiyatları Uygulanacak Olup,1.750.-TL‘ den Az Olamaz

p. Fizibilite Projesi

7.250

TL

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

2.500

TL/AY

SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLİSİ

İşletme-Tesis

2.050

TL/AY

İşletme-Tesis (Daimi)

3.600

TL/AY

Otogaz İstasyonları

2.000

TL/AY

Çevre Görevlisi (EK-I)

1.500

TL/AY

Çevre Görevlisi (EK-II)

750

TL/AY

JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER

1-Arama, işletme, koruma alanı ve ÇED RAPORLARI (sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji,
jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması

1.200

TL

b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi

3.000

TL

c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi

1.800

TL

d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (bir ruhsat sahası için)

1.200

TL

e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (bir ruhsat sahası için)

3.000

TL

f. Jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için ÇED Raporunun hazırlanması

3.900

TL

2- TEKNİK HİZMETLER (sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik,
jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk

3.000

TL/AY

b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk

190

TL/GÜN

c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk

3.000

TL/AY

d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk

200

TL/GÜN

e. Jeotermal Kuyuda Test Ölçümlerinin Yapılması Değerlendirme Raporunun Hazırlanması (bir kuyu için)

1.200

TL

f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (bir ruhsat sahası için)

18.150

TL

KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI

1-PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu

0-1000 m2 alan için

600

TL

II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu

0-1000 m2 alan için

600

TL

1000-3000 m2 alan için

1.200

TL

3000-5000 m2 alan için

1.700

TL

2-ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro)

a. Daimi hizmetler

2.400

TL/AY

b. Proje danışmanlık hizmeti

4.200

TL/AY

c. Proje hazırlama

18.150

TL

d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama

245

TL/GÜN

e. Projenin revize raporu hazırlanması

3.600

TL

NOT 

Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır.

•· Sondaj hizmetleri

•· Laboratuvar hizmetleri

Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar,
tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir.

* Farklı işverenlere teknik nezaret hizmeti veren maden mühendisleri tarifede belirtilen ücretleri alır.

** 31 Temmuz 2012 tarihli TMMOB ve SGK protokolü gereği uygulanan ücret.

Ücretlere Vergiler Dahil Değildir. 

Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve
harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir.

Okunma Sayısı: 28750
Yayın Tarihi: 27.12.2012