TMMOB Maden Mühendisleri Odası

2012 YILI SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( 2012 YILI )
TEKNİK NEZARET HİZMETİ (Bir Ruhsat Sahası İçin)*
Ia. Grubu Madenler550TL/AY
Ib. Grubu Madenler725TL/AY
Açık İşletme825TL/AY
Açık İşletme (Patlatma Gerektiren)1.100TL/AY
Yeraltı İşletmesi1.500TL/AY
Yeraltı İşletmesi (Grizulu)1.875TL/AY
SÜREKLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
a. Büro2.000TL/AY
b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis2.425TL/AY
c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi Nezaret Hizmeti de Yapıyorsa)2.750TL/AY
ç. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik Nezaret Hizmeti de Yapıyorsa)3.200TL/AY
d. Yeraltı İşletmesi2.975TL/AY
e. Yeraltı İşletmesi (Daimi Nezaret Hizmeti de Yapıyorsa)3.525TL/AY
f. Yeraltı İşletmesi (Teknik Nezaret Hizmeti de Yapıyorsa)4.000TL/AY
g. Tünel - Metro2.975TL/AY
h. Sondaj ( Maden, Su )2.050TL/AY
ı. Sondaj ( Jeotermal, Mineralli Sular )2.300TL/AY
i. Sondaj ( Petrol, Doğalgaz )2.525TL/AY
DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET
a. Sözlü Olarak Sunulması450TL
b. Rapor Halinde Sunulması600TL
GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ)
a. Hizmetin İlk Günü550TL
b. Sonraki Her Gün İçin350TL
DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ)1.650TL/AY
PROJE HİZMETLERİ
a. Ön İnceleme Raporu825TL
b. Maden Arama Projesi2.200TL
c. Ön Arama Faaliyet Raporu2.750TL
d. Genel Arama Faaliyet Raporu3.300TL
e. Detay Arama Faaliyet Raporu3.850TL
f. Terk Raporu650TL
g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi775TL
h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için)2.750TL
ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için)5.225TL
i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi6.600TL
j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu1.000TL
k. Kamulaştırma vb Rapor Düzenlemesi1.100TL
l. Orman İzni1.200TL
m. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti)4.400TL
n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Mad. Müh. Hiz.)1.925TL
o. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti1.925TL
ö. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Birim Fiyatları Uygulanacak Olup,1.750.-TL‘ den Az Olamaz
p. Fizibilite Projesi6.600TL
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ
Açık İşletme2.200TL/AY
Açık İşletme (Daimi)3.850TL/AY
Yeraltı İşletmesi2.750TL/AY
Yeraltı İşletmesi (Grizulu)3.300TL/AY
Yeraltı İşletmesi (Daimi)6.000TL/AY
SORUMLU MÜDÜRLÜK
İşletme-Tesis1.875TL/AY
İşletme-Tesis (Daimi)3.300TL/AY
JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER
1-Arama, işletme, koruma alanı ve ÇED RAPORLARI (sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji,
jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)
a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması1.100TL
b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi2.750TL
c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi1.650TL
d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (bir ruhsat sahası için)1.100TL
e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (bir ruhsat sahası için)2.750TL
f. Jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için ÇED Raporunun hazırlanması3.575TL
2- TEKNİK HİZMETLER (sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik,
jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)
a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk2.750TL/AY
b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk175TL/GÜN
c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk2.750TL/AY
d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk175TL/GÜN
e. Jeotermal Kuyuda Test Ölçümlerinin Yapılması Değerlendirme Raporunun Hazırlanması (bir kuyu için)1.100TL
f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (bir ruhsat sahası için)16.500TL
KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI
1-PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR
I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu
0-1000 m2 alan için550TL
II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu
0-1000 m2 alan için550TL
1000-3000 m2 alan için1.100TL
3000-5000 m2 alan için1.550TL
2-ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro)
a. Daimi hizmetler2.200TL/AY
b. Proje danışmanlık hizmeti3.850TL/AY
c. Proje hazırlama16.500TL
d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama225TL/GÜN
e. Projenin revize raporu hazırlanması3.300TL
NOT 
Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır.
•· Sondaj hizmetleri
•· Laboratuvar hizmetleri

Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar,
tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir.

* Farklı işverenlere teknik nezaret hizmeti veren maden mühendisleri tarifede belirtilen ücretleri alır.

Ücretlere Vergiler Dahil Değildir. 
Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve
harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir.
Okunma Sayısı: 25761
Yayın Tarihi: 29.12.2011