TMMOB Maden Mühendisleri Odası

2010 YILI SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2010)

TEKNİK NEZARET HİZMETİ (Bir Ruhsat Sahası İçin)

1 (a) Grubu Madenler

450.-

TL/AY

Açık İşletme

650.-

TL/AY

Açık İşletme (Patlatma Gerektiren)

850.-

TL/AY

Yeraltı İşletmesi

1.200.-

TL/AY

Yeraltı İşletmesi (Grizulu)

1.500.-

TL/AY

SÜREKLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

a. Büro

1.700.-

TL/AY

b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis

1.900.-

TL/AY

c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi Nezaret Hizmeti de Yapıyorsa)

2.300.-

TL/AY

ç. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik Nezaret Hizmeti de Yapıyorsa)

2.600.-

TL/AY

d. Yeraltı İşletmesi

2.400.-

TL/AY

e. Yeraltı İşletmesi (Daimi Nezaret Hizmeti de Yapıyorsa)

2.900.-

TL/AY

f. Yeraltı İşletmesi (Teknik Nezaret Hizmeti de Yapıyorsa)

3.300.-

TL/AY

g. Tünel - Metro

2.400.-

TL/AY

h. Sondaj ( Maden, Su )

1.700.-

TL/AY

ı. Sondaj ( Jeotermal, Mineralli Sular )

1.900.-

TL/AY

i. Sondaj ( Petrol, Doğalgaz )

2.100.-

TL/AY

DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET

a. Sözlü Olarak Sunulması

350.-

TL

b. Rapor Halinde Sunulması

500.-

TL

GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ)

a. Hizmetin İlk Günü

450.-

TL

b. Sonraki Her Gün İçin

250.-

TL

DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ)

1.300.-

TL/AY

PROJE HİZMETLERİ

a. Arama Faaliyet Raporu ( II.Grup Madenler )

650.-

TL

b. Arama Faaliyet Raporu ( III.Grup Madenler )

750.-

TL

c. Arama Faaliyet Raporu ( IV. ve V.Grup Madenler )

850.-

TL

d. Terk Raporu

550.-

TL

e. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi

650.-

TL

f. İşletme Projesi (1 (a) grubu madenler için)

2.300.-

TL

g. İşletme Projesi / Temdit Projesi

4.750.-

TL

h Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu

850.-

TL

ı. Kamulaştırma vb Rapor Düzenlemesi

900.-

TL

i. Orman İzni

1.000.-

TL

j. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti)

3.500.-

TL

k. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Mad. Müh. Hiz.)

1.600.-

TL

l. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti

1.600.-

TL

m. Zemin Etüt Raporu  (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup,1.500.-TL‘ den Az Olamaz 

n. Fizibilite Projesi

4.750.-

TL

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

Açık İşletme

1.700.-

TL/AY

Açık İşletme (Daimi)

2.900.-

TL/AY

Yeraltı İşletmesi

2.000.-

TL/AY

Yeraltı İşletmesi (Grizulu)

2.300.-

TL/AY

Yeraltı İşletmesi (Daimi)

3.800.-

TL/AY

SORUMLU MÜDÜRLÜK

İşletme-Tesis

1.600.-

TL/AY

İşletme-Tesis (Daimi)

2.700.-

TL/AY

JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER

1-Arama,  işletme, koruma alanı ve ÇED RAPORLARI (sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması

1.000.-

TL

b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi

2.500.-

TL

c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi

1.500.-

TL

d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (bir ruhsat sahası için)

1.000.-

TL

e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (bir ruhsat sahası için)

2.500.-

TL

f. Jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için ÇED Raporunun hazırlanması

3.250.-

TL

2- TEKNİK HİZMETLER (sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk

2.500.-

TL/AY

b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk

150.-

TL/GÜN

c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk

2.500.-

TL/AY

d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk

150.-

TL/GÜN

e. Jeotermal Kuyuda Test Ölçümlerinin Yapılması Değerlendirme Raporunun Hazırlanması (bir kuyu için)

1.000.-

TL

f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (bir ruhsat sahası için)

15.000.-

TL

KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI

1-PLANLI  ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN)   KAPSAMINDA  YAPILACAK ÇALIŞMALAR

I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu

0-1000 m2 alan için

500.-

TL

II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı  Zemin ve Temel Etüdü Raporu

0-1000 m2 alan için

500.-

TL

1000-3000 m2 alan için

1.000.-

TL

3000-5000 m2 alan için

1.400.-

TL

2-ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro)

a. Daimi hizmetler

2.000.-

TL/AY

b. Proje danışmanlık hizmeti

3.500.-

TL/AY

c. Proje hazırlama

15.000.-

TL

d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama

200.-

TL/GÜN

e. Projenin revize raporu hazırlanması

3.000.-

TL

NOT                 

Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır.

•·        Sondaj hizmetleri

•·        Laboratuvar  hizmetleri

Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir.

Ücretlere Vergiler Dahil Değildir.

Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir.

Okunma Sayısı: 19976
Dosyalar