TMMOB Maden Mühendisleri Odası

16 Haziran 2012 Genelgesi ile İlgili Olarak Danıştay Yürütmenin Durdurulması Kararı Vermiştir.

16 Haziran 2012 Genelgesi ile İlgili Olarak Danıştay Yürütmenin Durdurulması Kararı Vermiştir.

 Danıştay 8. Dairesi, 16 Haziran 2012 Genelgesi ile ilgili olarak açılan davada; maden arama ruhsat talebinin reddine ilişkin işlemle ilgili olarak; dava konusu Başbakanlık Genelgesi‘nin yürütmesini maden ruhsatları yönünden durdurmuştur.

Dairenin 5 üyesinin oy çokluğuyla aldığı karara, 4 üye ise katılmamıştır.

Davalı Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, karara itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz durumunda karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda görüşülecektir.

Okunma Sayısı: 718
Yayın Tarihi: 19.01.2016