TMMOB Maden Mühendisleri Odası

13 MAYIS`TA SOKAKTA, 16 MAYIS`TA SOMA`DAYIZ....

13 MAYIS`TA SOKAKTA, 16 MAYIS`TA SOMA`DAYIZ....

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Soma`da yaşamını yitiren maden emekçilerini anmak ve iş cinayetlerine dikkat çekmek için 13 Mayıs‘ta kent merkezlerinde kitlesel basın açıklamaları, 16 Mayıs‘ta da Soma‘da miting düzenleyecek.

BİLDİRİ: 

İŞ CİNAYETLERİNE, TAŞERON KÖLELİĞİNE, SEFALET ÜCRETİNE KARŞI 

16 MAYIS`TA  SOMA`YA

YAŞAMI SAVUNMAYA

301 can… Paradan başka değer tanımayan patronlar ve siyasi iktidar için sadece bir rakam. Ama onlar 301 baba, kardeş, oğul, arkadaş…

Türkiye`nin en büyük iş cinayetinin üzerinden bir yıl geçti.

"Soma`dan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diye halkı avutanların bir kez daha yalan söylediği ortaya çıktı.

Biz "Sorumlular hesap versin!" dedik. Onlar 301 işçinin ölümünün ardından tek bir kamu görevlisinin soruşturulmasına bile izin vermediler; göstermelik yargılama işçi aileleri için tam bir eziyete dönüştürülürken şirket yöneticileri bu süreçte adeta ödüllendirildi.

Biz "Rödovans sistemi kaldırılmalı, tüm maden işçileri Türkiye Kömür İşletmesi işçisi olmalıdır" dedik. Onlar ölmeyen işçileri işten attılar.

Biz "Soma`da tarımı bitirerek insanları madenlerde kölece çalışmaya mahkum etmeyin" dedik. Onlar mahkemeleri takmadan binlerce zeytin ağaçlarını kestiler.

Biz "İş cinayetlerinin durdurulması için işçiler örgütlü olmalı, sendikal haklar tanınmalı" dedik. Onlar sendikalı olma, sendika seçme özgürlüğünü kullanan işçileri işten attılar.

Biz "Mevcut işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemi çöktü, gelin sendikalarla, meslek örgütleriyle bağımsız bir denetim sistemi kuralım" dedik. Onlar her gün 4-5 canımızı alan bu sistemi savunmaya devam ettiler.

Biz "AKP döneminde 15 bin can alan iş cinayetlerinin durdurulması için taşeron köleliği kaldırılmalıdır" dedik. Onlar, haklarını isteyen taşeron işçiye "nankör" dediler. Taşeron işçilerin kadro kazandığı mahkeme kararlarını uygulamadılar. Ülkede 2 milyonun üzerinde taşeron işçi varken, sadece 6 bin işçi için mahkeme kararlarına uymayı seçim vaadi olarak pazarlamaya kalktılar.

Onları tanıyorsunuz. Onlar bu ülkeyi yönetenler kendilerine hanlar, hamamlar, lüks arabalar, yatlar, katlar, saraylar yaptı. Milyonların payına düşen sefalet ücretlerini şimdi seçim kürsülerinden savunuyorlar. Asgari ücret artırılamaz diyorlar.

Onları tanıyorsunuz! Onlar bize sefalet ücreti, taşeron köleliği, iş cinayeti vaat ediyor.

Onlar "bu sizin fıtratınız" diyerek bize yeni Soma`lar, yeni Ermenek`ler vaat ediyor.

Sefalet ücretlerine, taşeron köleliğine, iş cinayetlerine mahkum değiliz!

İşçi düşmanı vaatlere mahkum değiliz!

Yaşamı savunmaya

16 Mayıs`ta Soma`ya!

İŞÇİ DÜŞMANLARINA

MAHKUM DEĞİLİZ!

Okunma Sayısı: 330
Yayın Tarihi: 07.05.2015