TMMOB Maden Mühendisleri Odası

1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününde Bakırköy‘deyiz!

1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününde Bakırköy‘deyiz!

1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü kutlamaları, bir kez daha hukuk dışı bir biçimde engellenmek isteniyor. İstanbul Taksim`de düzenlemek istediğimiz 1 Mayıs kutlamalarına dair talebimiz, İstanbul Valiliği`ne tepeden inen bir emirle reddedildi.

Biz bu tip hukuk dışı tehditlere karşı yıllarca Taksim`de 1 Mayıs kutlama kararlılığımızı haklı ve meşru bir biçimde gösterdik.  Koca bir kenti açık hava hapishanesine çeviren, insanların yaşamına kast eden, hastanelerden okullara tüm İstanbul`u gaza boğan barbarca saldırılara karşı her yıl yüzümüzü Taksim`e döndük.

1 Mayıs`ta Taksim meydanının mahkeme kararlarına ve Anayasa`ya rağmen tek bir kişinin iradesi ile yasaklanması, AKP iktidarının hedeflediği rejim değişikliğinin sembollerinden biri haline gelmiştir. Kimse bizden Taksim 1 Mayıs meydanından vazgeçmemizi, tek adam diktasına dönüşen bir rejimi kabul etmemizi beklemesin.

Öte yandan, Türkiye`nin son 9 aydır içinden geçtiği dönem maalesef halkın en temel hakkı olan yaşam hakkının defalarca ihlal edildiği bir dönem olmuştur. Dört örgüt tarafından düzenlenen son büyük miting olan 10 Ekim Emek-Barış-Demokrasi mitinginde yaşanan katliam hala hafızalardadır. Bu mitingde bizlerin güvenliğini sağlamak ile yükümlü olanların en hafif ifadeyle görevlerini yapmadıkları belgeleriyle ortaya konmuştur. 10 Ekim`de yitirdiğimiz barış güvercinlerimizi andığımız için bizler hakkında soruşturma açanlar, katliam ile ilgili haber yapan gazeteciler yargılanırken, "görevini yapmayan" tek bir kamu görevlisi dahi yargılanmamaktadır.

Böyle bir ortamda, bizlerin güvenliğini sağlamakla görevli olanlar, 1 Mayıs arifesinde "görevlerini yapmamak" ile yetinmemekte, aksine güvenliğimizi tehdit edeceklerini açıkça ilan etmektedir.

Bu koşullar altında, işçilerin, emekçilerin, tüm ezilenlerin taleplerini güçlü bir biçimde haykırdığımız 1 Mayıs kutlamalarını, güvenli bir biçimde yapmayı öncelikli bir görev olarak benimseyen dört emek ve meslek örgütü olarak, bu yıla mahsus olmak üzere 1 Mayıs kutlamalarını İstanbul`da Bakırköy Halk Pazarı`nda gerçekleştirmeye karar verdik.

Biz işçiler ve emekçiler, mimar-mühendisler, hekimler, kadınlar, gençler, yoksullar, ötekiler ve tüm ezilen halklar;
Güvencesizleştirmeye, köleleştirmeye, emeğin haklarının bir bir yok edilmesine karşı,
Kiralık işçilik dayatmasına, taşerona ayrımsız-kayıtsız-şartsız kadro sözünün tutulmamasına, mahkeme kararlarının yok sayılmasına, kıdem tazminatlarımızın gasp edilmesine karşı,
Sendikal haklarımızın ve grev hakkımızın yok edilmesine karşı,
Doğanın ve yaşamın sermayeye teslim edilmesine karşı,
Kadınlara evden, yarı zamanlı, güvencesiz çalışmanın dayatılmasına karşı,
Kamu emekçilerinin mevcut iş güvencelerinin ortadan kaldırılmasına karşı,
Savaş ve baskı politikalarına karşı,
10 Ekim Ankara katliamı ile tırmanan sindirme ve susturma hamlelerine karşı,
Laikliğin tamamen ortadan kaldırılmak istenmesine karşı,
Ve elbette faşizme karşı 1 Mayıs`ta söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var!
Sözümüzü söylemek, umudumuzu büyütmek için,
Demokratik, bağımsız, laik bir ülkede yaşam talebimize sahip çıkmak için
Emek-Barış-Demokrasi için 1 Mayıs`ta Bakırköy`de buluşuyoruz!

Yaşasın İşçilerin Birliği!
Yaşasın Halkların Kardeşliği!
Yaşasın Birlik-Mücadele Dayanışma!
Yaşasın 1 Mayıs!

 
TMMOB Toplanma Yeri: Bakırköy İncirli Metrobüs Durağı
Toplanma Saati: 11.00
Miting Alanı: Bakırköy Halk Pazarı

 

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği)
DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)
KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)
TTB (Türk Tabipler Birliği)

Okunma Sayısı: 157
Yayın Tarihi: 29.04.2016