TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ZONGULDAK‘TA PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI EĞİTİMİ DÜZENLENECEKTİR.

ZONGULDAK‘TA PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI EĞİTİMİ DÜZENLENECEKTİR.

EĞİTİMİN AMACI: Yanıcı maddelerin kullanıldığı ve depolandığı işyerlerinde patlamadan koruma önlemlerinin alınması ve yüksek düzeyde güvenlik seviyesine ulaşabilmesi için bir çok ülkede çeşitli düzenlemeler geliştirilmiştir. AB ülkelerinde uygulanmakta bu düzenlemelerden 94/9/EC direktifi "Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik" adı altında,  99/92/EC sayılı direktif ise "Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik" adı altında yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik ilgili taraf ve işverenlerin sorumlulukları hakkında çeşitli hükümler içermektedir.

Yanıcı gaz veya buhar risklerinin meydana gelmesi ihtimali olan işyerlerine uygulanacak IEC EN 60079-10-2009 standardı ise Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik`te belirtilen ekipmanların kullanılacağı tehlikeli bölgelerin sınıflandırılmasını kapsar.

Patlamadan Korunma Dokümanı eğitiminde; patlamadan korunma dokümanı hazırlamak isteyen iş güvenliği uzmanlarına, muhtemel patlayıcı ortamların sınıflandırılmasıyla birlikte,  kullanılması gerekli iş ekipmanlarının özellikleri, patlamanın önlenmesi veya etkilerinin azaltılmasını da içeren pek çok güvenlik tedbirinin aktarılması amaçlanmıştır.

Eğitim Tarihi :  21-22 Mart 2015
Eğitim Yeri: TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi - Liman Cad. NO:25 - ZONGULDAK

* Eğitim ücretinin aşağıdaki banka hesabına yatırılması ve dekontun üzerine "Patlamadan Korunma Dokümanı Eğitimi - Ad ve Soyad" yazılarak aşağıdaki Odamız SEM - Faks numarasına fakslanması veya sem@maden.org.tr eposta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
* Başvuru sayısı en az 10 kişi olduğu takdirde eğitim açılacaktır.
Eğitim Ücreti : 250 TL. dir.

BANKA HESAP BİLGİLERİ :
HESAP SAHİBİ: TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
BANKA ADI: TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
ŞUBE KODU: 4213
ŞUBE ADI: MEŞRUTİYET ŞUBESİ
HESAP NO: 0890921
IBANNO: TR32 0006 4000 0014 21308909 21

Kayıt İletişim:
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Sürekli Eğitim Merkezi
Selanik Cad. No:19/6 06650 Kızılay Ankara
Tel: 0312 425 10 80 / 122
SEM Faks: 0312 419 76 80
E-posta: sem@maden.org.tr

Okunma Sayısı: 572
Yayın Tarihi: 27.02.2015