TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Maden İşletme Projesi Eğitimi Düzenlenecektir.

Ankara‘da 13 - 14 Ekim 2011 tarihleri arasında Maden İşletme Projesi Eğitimi düzenlenecektir.

Eğitim Tarihleri : 13 - 14 Ekim 2011

Eğitim Ücreti : 200 TL. dir. ( Öğle yemekleri dahil değildir. )

*Eğitime katılacakların Odamız üyesi olma şartı bulunmaktadır.

Kayıt için;

Eğitim ücretinin aşağıdaki banka hesabına yatırılması ve dekontun üzerine "Maden İşletme Projesi Eğitimi - Ad ve Soyad" yazılarak aşağıdaki Odamız SEM - Faks numarasına fakslanması gerekmektedir.

Ücret Ödeme:

Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Şubesi Ankara / TR320006400000142130890921 No lu banka hesabı veya Maden Mühendisleri Odası Ankara (Genel Merkez) ile Adana, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Zonguldak Şubelerine yapılabilir.

Kayıt - İletişim:

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Sürekli Eğitim Merkezi

Selanik Cad. No:19/6 06650 Kızılay Ankara

Tel: 0-312-425 10 80 / 122

SEM Faks: 0-312-419 76 80

E-posta: sem@maden.org.tr

  

MADEN  İŞLETME PROJESİ EĞİTİMİ

DERS PROGRAMI

1.GÜN

9.30-10.20  GENEL   

- Maden Kanunu ve Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinde proje ve işletme projesi kavramları

- Hangi durumlarda işletme projesi hazırlanır

- Maden grupları ve işletme projesi

- İşletme projesi ekinde verilecek arama faaliyet raporları

- İşletme ruhsat talebinde bulunulması

- İşletme projesinin kimler tarafından hazırlanacağı

- Maden gruplarına göre işletme ruhsat süreleri

İŞLETME PROJESİ FORMATI VE İŞLETME PROJESİ HAZIRLANMASI

10.30-11.20   Proje formatı    

11.30-12.20 -İşletme izni ve işletme izin alanlarının belirlenmesi

-Maden Kanununun 7. Maddesi ve bu madde kapsamında alınacak izinler(GSM,ÇED,Mülkiyet, Vb)

12.30- 13.20 Ülkemizde uygulanan rezerv sınıflandırma sistemleri, BM rezerv  sınıflandırma sistemi ve Maden Kanunundaki rezerv kavramları (Maden Mühendisinin rezerv kavramındaki yeri) 

YEMEK ARASI

14.30-15.20 -Maden İşletme Projelerinde patlatma ve maliyeti 

15.20-16.20 -Çevre ile uyum planı, doğaya yeniden kazandırma planı ve orman rehabilitasyon projelerinin anlamı, içeriği ve hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar, 

2. GÜN

9.30-10.20  -Üretim maliyetini oluşturan kalemler ve amortisman kavramı

-Devlet hakkı kavramı ve devlet hakkı hesabı 

10.30-11.20  Yatırım tutarı tablosunu oluşturan kalemler, tablonun oluşturulması, işletme sermayesi hesabı 

11.30-12.20 İşletme projesinin ekonomik değerlendirmesi (proje karı, yatırımın geri dönüş süresi, kara geçiş noktası, projenin üretkenliği, projenin ülke ekonomisine katkısı)

12.30-13.20  İŞLETME PROJESİ EKİNDE VERİLECEK BELGELER 

YEMEK ARASI

14.30- ÖRNEK ÇALIŞMA

Okunma Sayısı: 1999
Yayın Tarihi: 27.09.2011