TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ANKA HABER AJANSI - "YAŞANAN KAYIPLARI KADER VE FITRAT ANLAYIŞIYLA AÇIKLAMAK BU TÜR KAYIPLARIN GELECEKTE DE YAŞANACAĞINI DÜŞÜNDÜRMEKTEDİR"

ANKA HABER AJANSI -

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, Amasra Taşkömürü İşletmesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin, “Bilim ve tekniğin gereklerini uygulamak yerine, yaşanan kayıpları kader ve fıtrat anlayışıyla açıklamak bu tür kayıpların gelecekte de yaşanacağını düşündürmektedir. TTK gibi kamu kurumları her türlü siyasi baskıdan arındırılarak madencilik işletme kurallarına göre yönetilmelidir” dedi. Kazadan sonra bilgi ve belgeleri istediklerini ancak yasak olduğu gerekçesiyle kendileriyle paylaşılmadığını söyleyen Yüksel, “Belli bir saate kadar ocak planına da ulaşamadık, havalandırma sistemine de. Ancak dün akşam 17.30 sularında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da oraya gelince AFAD’ın koordinasyon merkezine biz de girebildik” dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu bugün Amasra Taşkömürü İşletmesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin Ankara'da basın açıklaması yaptı. Oda adına açıklamayı yapan Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel şunları söyledi:

ÖLÜMLERİN NEDENİ, GRİZU PATLAMASI SONUCU OLUŞAN YÜKSEK SICAKLIK VE ŞOK DALGASI”

“Her maden faciasında ortaya çıkartılan trafo bahanesi burada da kullanılmaya çalışılmış, inandırıcı olmayacağı anlaşıldığında grizu patlaması olduğu gerçeği kabul edilmiştir. Grizu patlaması, kritik konsantrasyona ulaşmış metan gazının ve yeterli oksijenin ateş kaynağına ulaşması ile meydana gelir. Ölümlerin nedeni, grizu patlaması sonucu oluşan yüksek sıcaklık ve şok dalgası nedeniyle yanma ve ortama yayılan karbonmonoksit zehirlenmeleridir.

“YERÜSTÜNDEKİ KRİZ YÖNETİMİ ORGANİZASYONUNDA ÖNEMLİ AKSAKLIKLAR BELİRSİZLİKLERE SEBEP OLMUŞTUR”

TTK Tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarını büyük bir özveriyle yürütürken, yerüstündeki kriz yönetimi organizasyonunda önemli aksaklıklar, madencilerin ailelerine bilgi verilmesinde eksikliklere, can kaybı sayısındaki belirsizlikler sebep olmuştur. Gaz izleme sistemi verilerine Odamızca ulaşılamamıştır. Metan sensörünün kritik seviyede uyarı verip vermediği, verdiyse ne çeşit önlemler alındığı, uyarı vermediyse nedenlerinin incelenmesi gerekmektedir.

BU NEDENLE BU TİP KAZALAR ÖNLENEBİLİR NİTELİKTEDİR”

Siyasetin bürokrasiye müdahalesi sonucu oluşan kadrolaşma, liyakatsiz atamalar ve mühendislerin yetki ve sorumluluklarının yeterli ve doğru belirlenmemiş olması; sayısız soruna neden olmuş ve ne yazık ki bu facia meydana gelmiştir. Madencilik bilim ve teknolojisi grizu patlamalarını önleyecek bilgi birikimine ve deneyimine sahiptir.  Bu nedenle bu tip kazalar önlenebilir niteliktedir.

“YAŞANAN KAYIPLARI KADER VE FITRAT ANLAYIŞIYLA AÇIKLAMAK BU TÜR KAYIPLARIN GELECEKTE DE YAŞANACAĞINI DÜŞÜNDÜRMEKTEDİR”

Bilim ve tekniğin gereklerini uygulamak yerine, yaşanan kayıpları kader ve fıtrat anlayışıyla açıklamak bu tür kayıpların gelecekte de yaşanacağını düşündürmektedir. TTK gibi kamu kurumları her türlü siyasi baskıdan arındırılarak madencilik işletme kurallarına göre yönetilmelidir. Madencilik sektöründe acil durum planı ve risk haritaları her kurum, işletme ve bütün işyerleri için ayrı planlanmalı ve uygulanmalıdır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ MESLEKİ BAĞIMSIZLIĞI YASAL TEMİNAT ALTINA ALINMALIDIR”

Metan yoğunluğu olan Zonguldak, Soma, Tunçbilek gibi havzalarda üretim planlaması aşamasında öncelikle metan drenajının her türlü ekonomik kaygıdan uzak bir şekilde dünya örneklerinde olduğu gibi yapılması, bölgenin olabildiğince metansızlaştırılması sonrasında hazırlık ve üretim çalışmalarına başlanılması gerekmektedir. Maden üretiminin, maden mühendisi nezaretinde yapılması kanuni zorunluluktur. Bu uygulamanın tüm vardiyalarda yeteri kadar maden mühendisi tarafından taviz vermeden uygulanması sağlanmalıdır. Maden işletmelerinde yasal olarak bulundurulan Daimi Nezaretçilerin ve İş Güvenliği Uzmanlarının mesleki bağımsızlığı ve iş güvencesi yasal teminat altına alınmalıdır.”

“KILIÇDAROĞLU DA ORAYA GELİNCE AFAD’IN KOORDİNASYON MERKEZİNE BİZDE GİREBİLDİK”

Yüksel basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kazadan sonra bilgi ve belgeleri istediklerini ancak yasak olduğu gerekçesiyle kendileriyle paylaşılmadığını söyleyen Yüksel, “Belli bir saate kadar ocak planına da ulaşamadık, havalandırma sistemine de. Ancak dün akşam 17.30 sularında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da oraya gelince AFAD’ın koordinasyon merkezine biz de girebildik. Bazı dokümanları ancak o saatte elde ettik. Bu konuda uzmanlarımız havalandırma programlarına bir sorun var mı bakacak, gaz izleme sonuçlarına da ulaşmaya çalışacağız” dedi.

“AFAD’I MUHATAP KABUL ETMİYORUZ”

AFAD ile ilgili soruyu da yanıtlayan Yüksel şunları kaydetti:

“AFAD’ı muhatap kabul etmiyoruz. TTK Tahlisiye ekiplerinin yapacağı açıklamalar bizim için anlamlıdır değerlendirmesinde bulunmuştuk. Bu değerlendirmemiz hala geçerlidir.”

Okunma Sayısı: 269
Yayın Tarihi: 17.10.2022