TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ANAYASAL DÜZENE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR. DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ TALEBİMİZİ YİNELİYORUZ.

ANAYASAL DÜZENE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR. DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ TALEBİMİZİ YİNELİYORUZ.

ANAYASAL DÜZENE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR.

DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ TALEBİMİZİ YİNELİYORUZ.

 

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin, halk tarafından seçilmiş milletvekili Ş. Can Atalay başvurusu ile ilgili verdiği ihlal kararına karşı, “uymama” ve “Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması” kararı almıştır.

Anayasa’mızın “Anayasa Mahkemesinin kararları” başlıklı 153’üncü maddesi “Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.” hükmünü içermektedir.

Anayasa Mahkemesi’nin, 25.10.2023 tarihli Ş. Can Atalay kararı, 27.10.2023 tarih ve 32352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, ilgili karar Anayasa’nın 153 üncü maddesinde belirtildiği üzere, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlamaktadır.

Demokrasilerin temel prensiplerinden olan kuvvetler ayrılığı yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirini etkilememesine dayanmaktadır.  Bu ilke çerçevesinde yargı kurumlarının yasa ve anayasalara uyma zorunluluğu bulunmaktadır. İktidar sahiplerinin bu çerçevede davranması talebimizdir. Aksi durum “anayasal düzeni değiştirme teşebbüsü” anlamına gelecektir. Üstelik bu anayasal düzeni değiştirme teşebbüsünün hukuku temsil eden en üst organlardan biri olan yargıtay tarafından yapılmış olması daha da vahim bir duruma işaret etmektedir.

Anayasal düzenin korunması, hukukun üstünlüğünün sağlanması için Anayasa Mahkemesi kararının amasız, gerekçesiz, uygulanması gerekmektedir. Aksi durumlar, “Kişi ve/veya Kurumların” Anayasa’nın üstünde olduğu anlamına gelmekte olup demokratik hukuk devletinde kabul edilemez olup Anayasa’yı yok saymak, demokrasiyi askıya almak anlamına gelmektedir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak tüm kişi kurum ve kuruluşları Anayasaya uymaya, evrensel hukuk normlarına uygun demokratik bir devlet işleyişi tesis etmeye çağırıyoruz.

Unutmayalım ki hukuk bir gün herkese lazım olacak.

Anayasal düzene sahip çıkmak hepimizin görevidir.

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

9 Kasım 2023, Ankara

Okunma Sayısı: 495
Yayın Tarihi: 09.11.2023