TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KİTAPLAR

Tüm Kitaplar

AYDIN MADEN POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

Yayın Yeri:  AYDIN

Sayfa Sayısı: 277

Sunuş

Birleşmiş Milletler 1000 yıl kalkınma hedefleri raporunda sürdürülebilir kalkınma;
gelecek nesillerin ihtiyaçlarını sağlayabilme yeterliliklerini tehlikeye atmadan,
bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilmek olarak tanımlanmıştır. Madenlerin ülke
ekonomisine kazandırılması ve toplum yararına değerlendirilmesi; sürdürülebilir
kalkınma açısından ilk adımdır. Dolayısıyla yeraltı zenginlikleri yenilenebilir
kaynaklar olmaması nedeniyle, madenlerin en az atık ve en fazla katma değer
yaratacak şekilde değerlendirilmesinde mümkün olduğu ölçüde bilimsel
yöntemlerden yararlanmak gerekir. Bu durum; ülkemizin diğer ülkelerle rekabetinde
önemli bir sorun olan ucuz hammadde ihracatı konusunun çözümünde de önemlidir.
Aydın bölgesinin maden potansiyelinin değerlendirilmesi sürecinde yaşanan
sorunların belirlenmesi, tartışılması ve çözüm önerileri ortaya konulması amacıyla
TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şube ve Aydın İl Temsilciliği’nce 28
Eylül 2019’da Aydın Maden Potansiyelinin Değerlendirilmesi Çalıştayı
düzenlenmiştir.
Çalıştayın amacı:
- Aydın bölgesi jeolojik yapısı ile ilişkili olarak cevherleşmenin tartışılması, maden
zenginliklerinin bölge ve Ülke ekonomisindeki yeri ve öneminin
değerlendirilmesi,
- Aydın bölgesinde yakın geçmişteki madencilik uygulamalarının, halen işletilen
ve terkedilerek unutulmuş ocakların durumunun jeolojik yapı ile ilişkilendirilerek
tartışılması,
- Güncel madencilik uygulamaları ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi,
- Aydın bölgesi yeraltı zenginliklerinin güncel teknolojik gelişmeler ile katma
değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi olanaklarının tartışılmasıdır.
Uzun vadede sektöre olumlu katkı sağlayabilmek amacıyla çalıştay kapsamına
alınan sunumların detaylandırılarak sektör paydaşlarının kullanımına sunulması
için bu kitap kapsamında birleştirilmesine karar verilmiştir. Bölgesel sürdürülebilir
kalkınmanın yeraltı zenginliklerinin etkin değerlendirilmesi ile olası olduğu
gerçeğinden hareketle geniş bir yelpazede bilgi içerecek şekilde hazırlanan bu
kitabın bölgemiz madencilik sektörüne yararlı olmasını diliyoruz.

Eylül 2019 / Aydın

Dosyalar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için

Diğer Tüm Kitaplar