TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KİTAPLAR

Tüm Kitaplar

MUĞLA` DA MADENCİLİK: POTANSİYELİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
KOLLEKTİF

Yayın Yeri:  MUĞLA

Sayfa Sayısı: 222

Giriş

1 Aralık 2018 tarihinde İzmir Şubemiz ve Muğla İl Temsilciliğimiz tarafından düzenlenen Muğla Maden Potansiyelini Değerlendirilmesi Çalıştayı` nda yapılan sunumlar bir araya getirilerek hazırlanmış olan bu kitapçığın madencilik sektörü bileşenlerine faydası olacağını umuyoruz.

Sunuş

Toplumların uygarlık düzeyi; yeraltı zenginliklerinin toplum yararına etkin değerlendirilebilme durumu ile ilişkili bir olgudur. Mostraların yeraltı zenginliklerinin bir aynası olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kayıtsız ve kontrolsüz gerçekleştirilen vahşi madencilik ile mostraların kaybolması ve yeraltı hafızasının silinmesi sürdürülebilir kalkınmayı olumsuz etkilemektedir. Norveç başbakanı Brundtland başkanlığındaki Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından 1987 yılında hazırlanan raporda sürdürülebilir kalkınma; gelecek nesillerin ihtiyaçlarını sağlayabilme yeterliliklerini tehlikeye atmadan, bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilmek olarak tanımlanmıştır. Sürdürülebilir kalkınmayı tehdit eden ve yüzyıllar boyunca süregelen vahşi madencilik uygulamalarından nasibini aldığı düşünülen Muğla bölgesinin maden potansiyelinin değerlendirilmesi ve bunun yanında maden atıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla TMMOB Maden Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilciliği ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doğaltaş Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Maden Mühendisliği Bölümü iş birliği ile 1 Aralık 2018`de Muğla Maden Potansiyelinin Değerlendirilmesi Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştayın amacı;

- Muğla bölgesi jeolojik yapısının ortaya konulması ve bu yapı ile ilişkili olarak cevherleşmenin tartışılması,
- Yakın geçmişteki madencilik uygulamalarının, halen işletilen ve terkedilerek unutulmuş ocakların durumunun jeolojik yapı ile ilişkilendirilerek tartışılması,
- Güncel madencilik uygulamaları ve sürdürülebilir kalkınma bağlamında atıkların ekonomiye kazandırılma olanaklarının tartışılması,
- Güncel madencilik uygulamalarının il ekonomisine ve ülke kalkınmasına etkisinin değerlendirilmesi olarak tanımlanmıştır.

Uzun vadede sektöre olumlu katkı sağlayabilmek amacıyla çalıştay kapsamına alınan sunumların detaylandırılarak sektör paydaşlarının kullanımına sunulması amacıyla bu kitap kapsamında birleştirilmesine karar verilmiştir. Yerelde sürdürülebilir kalkınmanın yeraltı zenginliklerinin etkin değerlendirilmesi ile olası olduğu gerçeğinden hareketle geniş bir yelpazede bilgi içerecek şekilde hazırlanan bu kitabın bölgemiz madencilik sektörüne yararlı olmasını diliyoruz.

Dosyalar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için

Diğer Tüm Kitaplar