TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KİTAPLAR

Tüm Kitaplar

4. ULUSLARARASI YERALTI KAZILARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI

Yayın Yeri:  İSTANBUL

Giriş

4. ULUSLARARASI YERALTI KAZILARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI

Sunuş

Ö N S Ö Z
Yeraltı yapıları dikkate alındığında, öncelikle hazırlık ve üretim çalışmalarıyla madencilik faaliyetleri,
metro, karayolu, demiryolu ve hatta denizaltı ulaşım tünelleri, hidroelektrik santral tünelleri vb. çalışmalar
modern çağın gereksinimleri ile birlikte insan yaşamında her geçen gün artan öneme sahip
çalışmalardır.
Ülkemizde ve özellikle İstanbul’da ulaşıma çözüm oluşturmak adına, aslında çok geç kalınmış olan
metro çalışmaları, toplu ulaşıma getirdiği rahatlık ile giderek artan yatırım projeleri haline dönüşerek,
çalışma hayatının önemli bir parçası olmuştur. Bu nedenle kamuoyunun talebi, teknik personellerin iş
olanağı, istihdam ve gerek yüklenici firmalar, gerekse tedarikçi firmalar için önemli bir sektör haline
gelmiştir. Bu nedenle, tünelcilik konusunda sektör bileşenleri kendilerini hızla dünyaya entegre ederek
uzman hale gelmiş ve dünya genelinde söz sahibi olma noktasına ulaşmışlardır. Bu firmalar yurtdışında
da önemli projelere imza atar hale gelmişlerdir.
Yaşanan bu süreçte karşılaşılan sorunlar, üretilen çözümler, teknik gelişmeler ve elde edilen
deneyimlerin gerek sektör bileşenleri, gerekse kamuoyuyla paylaşıldığı bir etkinlik amacıyla, günümüzde
uluslararası hüviyetle devam eden UYAK Sempozyumunun ilki 1-3 Aralık- 1994 yılında TMMOB Maden
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin organizasyonu olarak 1. Ulaşımda Yeraltı Kazıları
Sempozyumu adıyla gerçekleştirilmiştir. O tarihlerde başlanan ilk İstanbul Metrosu inşaatı,
sempozyumun ana gündemi olacak şekilde sorunlar ve çözümler tartışılmıştır. İlk metronun inşaat
süreci 7 yıl sürmüş olması nedeni ile, bu süreçte ikinci sempozyumu düzenlemek yeni konu ve
gelişmeler için yeterli veri oluşmadığı öngörüsü ile, birinci sempozyum kitapçığına ilave edilerek 2002
yılında genişletilmiş baskı yayınlanmıştır.
Uzunca bir aradan sonra, özellikle İstanbul başta olmak üzere ülkemizde giderek artan metro
çalışmaları ile birlikte konunun tekrar ele alınması ihtiyacı oluşmuş ve 2. Ulaşımda Yeraltı Kazıları
Sempozyumu Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinin iş birliğiyle
Kasım 2007’de gerçekleştirilmiştir.
Ardından İstanbul’da 2004 yılında tüp geçit, 2011 yılında ise taşıt geçişi sağlayan ve iki kıtayı deniz
altından birleştiren dünyanın iki önemli projesinin hayata geçmesi, sektöre olan ilgiyi daha da artırmıştır.
2013 yılı başında Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 3. Ulaşımda Yeraltı Kazıları
Sempozyumu’ nu düzenlemeye karar verdiğinde, Ağustos-2012 yılında kurulan ihtisas örgütü
Tünelcilik Derneği’nin de bu organizasyonun bir bileşeni olması gerektiği öngörüsü taraflarca
tartışılarak kabul görmüştür. Böylelikle Tünelcilikle ilgili bir meslek örgütü, birde ihtisas örgütü gücünü
birleştirerek, Kasım-2013 ayında hafızalarda bıraktığı olumlu izlenimlerle sektörün başarılı bir
organizasyonu olarak uluslararası nitelikte 3. Uluslararası Ulaşımda Yeraltı Kazıları Sempozyumu
gerçekleştirilmiştir.
Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Tünelcilik Derneğinin güç birliği ile bir önceki etkinlikte
elde edilen başarı nedeniyle, UYAK2018 - 4. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu etkinliğinin,
yine her iki kurum tarafından 13 – 14 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilerek
çalışmalara başlanmıştır.
xiv
Sektörün sorunlarını tartışabileceği, birikimlerini paylaşabileceği ve gelişen teknoloji ile yeni çözüm
enstrümanlarının sergilendiği UYAK2018 etkinliğinde, sempozyumu organize eden kuruluşların yönetim
kurulları ve sempozyum yürütme kurulu, etkinlikle ilgili bazı değişiklik kararları almışlardır.
a) Ulaşımda Yeraltı Kazıları ifadesi Uluslararası Yeraltı Kazıları olarak değiştirilmiş ve bundan
böyle Uluslararası hüviyetle devamı,
b) Madencilikle ilgili yeraltı faaliyetlerinin de sempozyum kapsamına alınmasını ve Tünelcilik ile
Madencilik sektörlerinin benzer faaliyetlerdeki tecrübelerini paylaşarak tartışılması,
c) Yeraltı yapıları faaliyetlerine hizmet eden tedarikçi bileşenlerin, sorunlar ve ihtiyaçlar için
ürettikleri çözümleri, sektör uygulamacılarına tanıtabilmek amacı ile sergi ve stant bölümleri
oluşturulması fikri benimsenmiştir.
Ayrıca; Madencilik faaliyetleri genelinde; kazı, tahkimat, havalandırma, ulaşım, pasa nakli, su atımı ve
diğer faaliyetler ile birlikte tüm yeraltı kazılarında yer almasına ve tünelcilik çalışmalarının da tamamının
bu çalışmaları içermesine rağmen, maden mühendisliği disiplini bu çalışmalar içerisinde son yıllara
kadar yeterince yer bulamamıştır. Maden Mühendisleri Odası tarafından, bu etkinliklerin başlangıcından
beri vurgulanmaya çalışılan bu önemli konu uzun yıllar sonrasında gereken karşılığını bulmaya
başlamış ve tünelcilik çalışmalarında görev alan maden mühendisleri sayısında artış gözlenmiştir.
Madencilik ve tünel faaliyetleri asli çalışmalar açısından bu kadar iç içe olan iki sektör iken, tünel
şartnamelerinde kilit personel statüsünde halen Maden Mühendisine yer verilmiyor olmasını bir eksiklik
olarak vurgulayarak, ilgili kurumları bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz.
Bütün bu öngörülerle hazırlanan 4. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu’nun sektör
bileşenlerinin gelişimine katkı sağlayacağına olan inancımızı belirtmek isterim. Bu tür etkinlikler, sektör
bileşenlerinin kafasında sorusu ile gelip cevabı ile çıktığı zaman hedefine ulaşmış olacaktır.
Saygılarımla,
Öner YILMAZ
Maden Mühendisi
UYAK2018 Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı
TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve
Tünelcilik Derneği Adına
Eylül 2018, İstanbul

Dosyalar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için

Diğer Tüm Kitaplar