TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Özel Günlerle İlgili Yayınlar

Künye

Sayı: SAYI-48   Yıl: DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ BÜLTENİ

İçindekiler

DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ BÜLTENİ-2014

 (9790 KB)

 4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ MESAJI

Roma İmparatorluğu zamanında babasının gazabından kaçan Santa Barbara`nın, 4 Aralık günü bir mağaraya sığındığı ve mağarada çalışmakta olan madencileri koruduğuna inanılmış, bu nedenle madencilerin koruyucu azizesi olarak kabul edilmiştir. Santa Barbara`nın İzmit`te yaşamış olması ve efsanenin geçtiği mekânların Anadolu olmasından dolayı 4 Aralık, önce Anadolu`da daha sonrada Avrupa ve tüm dünyada "Dünya Madenciler Günü" olarak kutlanılmaktadır. Bu anlamda 4 Aralık, Odamızın öncülüğünde uzun bir süreden beri ülkemizin belli başlı kentlerinde bir çok maden işletmelerinde "Dünya Madenciler Günü" olarak kutlanılmaktadır.

Bu yılın Odamızın kuruluşunun 60. Yıldönümü olması nedeniyle 2014 yılı "Dünya Madenciler Günü " kutlama hazırlıklarına coşku içinde başlandı. Ancak 13 Mayıs`ta Soma`da,  28 Ekim`de ise Ermenek`te yaşanan facialar sadece bizleri değil tüm ülkeyi hüzne boğmuştur. Yaşanan bu hüzün nedeniyle her yıl Bayram olarak kutladığımız bu gecenin sadece meslekte 40., 50. ve 60. Onur Yıllarını dolduran üyelerimizin ödül töreni şeklinde düzenlenmesine karar verilmiştir.

Yerin yüzlerce metre altında her türlü tehlike ve zorluğa karşı doğayla mücadele ederek yer altı zenginliklerimizi üreten, gerektiğinde bu uğurda yaşamını kaybeden üyelerimize ve maden emekçilerine sadece bizlerin değil toplumun tüm kesimlerinin vefa borcu bulunmaktadır. Her gün aileleri tarafından "hayırlı işler" diye uğurlanan ve her akşam "geçmiş olsun" diye karşılanan bu insanlara ve mesleğe sahip çıkmak bir insanlık görevidir.

Tarih boyunca uygarlıkların gelişmesinde çok önemli yer tutan madencilik özellikle, insanlığın gelişim sürecinin son iki yüz yılındaki baş döndürücü ilerlemesinde ve 18. yüzyılda Avrupa‘da gerçekleştirilen sanayi devriminde önemli roller üstlenmiştir. Yaşadığımız yüzyılda da yeraltı zenginliklerinin üretimi ile gelişen sanayinin hammadde girdisini sağlayarak insanın yaşamını sürdürülebilmesi ve refah düzeyinin yükselmesi bakımından belirleyici olan madencilik sektörü dün olduğu gibi bugün de uluslar için vazgeçilmez konumunu sürdürmektedir.

Ancak yaşadığımız süreçte uygulanan küresel politikalar nedeniyle insan, doğa, ekolojik sistem gibi tüm kavram ve etik değerler "ticarileştirilerek" yıkımının arsızca sürdürüldüğü günümüzde madenlerimiz de sadece ticari bir meta gibi piyasalaştırılarak pazara sürülmüştür. Yaşanan toplumsal yıkım sonucunda iş kazası sonucu ölümler artmış, meslektaşlarımızın istihdam alanı daralmış, çalışma koşulların ağırlaşmış ve yaşam standartları sürekli düşmüş, kaynaklarımız talan edilmiştir.

2014 yılı içerisinde yaşadığımız sorunlar sadece Soma ve Ermenek ile sınırlı kalmamış siyasi iktidarın hukuka aykırı bir şekilde "ben yaptım oldu" anlayışıyla yürürlüğe giren "Başbakanlık Genelgesi" ile durma aşamasına gelen sektörümüz "Maden Kanunu" değişiklikleriyle artık gerilemeye başlamıştır.

Bütün bu sorunlara çözüm üretmek ve uygulamak ülkeyi yönetenlerin ve siyasi iktidarların asli görevidir. Maden Mühendisleri Odası olarak, geçmiş altmış onurlu yılda olduğu gibi kamuoyunu bilgilendirmek ve yetkilileri uyarmak görevlerimiz arasında olup bu görevimizi yerine getirmek amacıyla siyasi iktidarı gereğini yapması için bir kez daha göreve davet ediyoruz.

"Dünya Madenciler Günü"müzü daha güzel ortamlarda neşeyle kutlayacağımız günlerin geleceği inancıyla, başta Soma ve Ermenek`te olmak üzere tüm iş ve maden kazalarında yaşamını yitiren maden mühendislerini ve tüm maden emekçilerini bir kez daha saygıyla anıyor meslekte 40, 50 ve 60 onurlu yılı dolduran saygıdeğer meslektaşlarımızı kutluyorum.

Saygılarımla;

Ayhan YÜKSEL
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için