TMMOB Maden Mühendisleri Odası

İzmir Şube Tarihçesi

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

İZMİR ŞUBESİ

 

1954 yılında kurulan Odamız, İzmir Şubemizin kurulduğu 1994 yılına kadar geçen 40 yıl içinde sektörümüz, mesleğimiz ve meslektaşlarımızın sorunlarının çözümünde yadsınamayacak katkıları olmuştur. 40 yıl içerisinde üye sayımızda önemli artışlar olmuştur. Sektördeki gelişmeleri de göz önüne alırsak, İzmir Şubemizin kurulduğu 1994 yılında üye sayımız 5.000’i aşmıştır. Ülke düzeyine yayılan ve bu büyüklükte olan bir yapının merkezden yönetilmesinin ciddi sıkıntıları yaşanmıştır. Bu düşünceden hareketle önce Ege Bölgesi’nde çeşitli birimlerde oluşturulan temsilciliklerimizle, meslektaşlarımıza ve sektörümüze daha yakın olmak ve bilgi akışını seri bir şekilde sağlamak amaçlanmıştır. Temsilcilik yapısının da yeterli olmayacağı anlaşılınca bir üst örgütlenme biçimi olan şubeleşme düşüncesi hayata geçirilmek üzere 1994 yılındaki Odamızın Genel Kurulu’nda İstanbul ve İzmir’de şube oluşturulması kararlaştırılmıştır. 

 

İzmir ve çevresi sektörümüz aktivitelerinin oldukça yoğun olarak yaşandığı bir bölgedir. Maden mühendisi sayısı ve madencilik potansiyeli olarak çok önemli bir yere sahiptir. Odamızın kurulduğu 1954 yılında İzmir ilinde bulunan ve Odamıza üye olan 1’i metalurji olmak üzere toplam 9 üye bulunmaktadır. Odamızın 1958 yılında yayınladığı fihristte ise İzmir’de 17, Aydın’da 2, Balıkesir’de 1 ve Manisa’da 2 üyemiz bulunmaktadır. Yine aynı tarihteki TMMOB Çalışma Raporu incelendiğinde İzmir ilimizde toplam 535 mühendis ve mimar bulunmaktadır.

 

1962 yılında bu rakam 1’i metalurji olmak üzere, toplam 13 Odamız üyesi İzmir ilinde ikamet etmektedir. 1965 yılındaki Odamız evrakları incelendiğinde 12 Aralık 1965 tarih ve 615 sayılı yazımız Türkiye’deki çeşitli illerin Müdde-i Umumilikleri’ne (Cumhuriyet Savcılıkları) gönderilen yazılarda İzmir Şubemize bağlı illerde bulunan ve Odamız’ca Ehli Vukuf (Bilirkişi) olarak belirlenen üyelerimizin isim ve adresleri aşağıdaki gibidir.

 

Ayhan ALP Serbest Mühendis İZMİR
Cahit BAŞARAN Serbest Mühendis İZMİR
Dinçer BOYACIOĞLU Serbest Mühendis İZMİR
M. Haluk GÜRTAN Serbest Mühendis İZMİR
Ziya GÜRMADEN Serbest Mühendis İZMİR
İsmet SEVİNDİK Serbest Mühendis İZMİR
Hüseyin Fehmi KOÇ DSİ Bölge Müdürlüğü İZMİR
Cavit ÇETİN ETİBANK Halıköy Cıva Tesisleri Ödemiş/İZMİR
Necip ÖZTÜRK ETİBANK Halıköy Cıva Tesisleri Ödemiş/İZMİR
Ömer ÖZBEK ETİBANK Halıköy Cıva Tesisleri Ödemiş/İZMİR
Remzi ŞIKLAR ETİBANK Halıköy Cıva Tesisleri Ödemiş/İZMİR
Mehmet Ali BOZDAĞ DSİ Torbalı/İZMİR
İlhan ÖKTEM DSİ Torbalı/İZMİR
Mehmet EKE Serbest Mühendis DENİZLİ
İbrahim NARŞAP Serbest Mühendis DENİZLİ
C. Bedri ÇINAR Özel Sektör (Kömür) Çan/ÇANAKKALE
Yılmaz TURAN Özel Sektör (Kömür) Çan/ÇANAKKALE
Talât KARADOĞAN Özel Sektör (Kömür) (Jeoloji Müh.) Çan/ÇANAKKALE
Ali ALALP Serbest Mühendis Soma/MANİSA
Yusuf Hilmi BEKTAŞ TKİ - GLİ Soma/MANİSA
Yusuf Hilmi BEKTAŞ TKİ - GLİ Soma/MANİSA
Hamdi BOZKURT Serbest Mühendis Soma/MANİSA
Cemalettin ÇANDARLI Serbest Mühendis Soma/MANİSA
Sadık ÇETİNEL Serbest Mühendis Soma/MANİSA
Mustafa ÇINAR Serbest Mühendis Soma/MANİSA
Hilmi DOKUZOĞLU TKİ - GLİ Soma/MANİSA
Veli ERİM TKİ - GLİ Soma/MANİSA
Mehmet TUNÇAY TKİ - GLİ Soma/MANİSA
Tevfik ACAR Serbest Mühendis BALIKESİR
Turgut ARSLAN Serbest Mühendis BALIKESİR
Mehmet AYKAÇ Serbest Mühendis Bigadiç/BALIKESİR
İhsan AYLA Serbest Mühendis Akçay/BALIKESİR
Cevat GÜLSOY DSİ Bölge Müdürlüğü BALIKESİR
İbrahim ÖZKÖSE Serbest Mühendis BALIKESİR
Aydın SARAL Serbest Mühendis BALIKESİR
Fehmi TUNÇOĞLU DSİ Bölge Müdürlüğü BALIKESİR
Mehmet Tuncer TAN Serbest Mühendis Bandırma/BALIKESİR
Sadi ONAT Serbest Mühendis Susurluk/BALIKESİR
Yusuf BORA Serbest Mühendis Söke/AYDIN
Aydın EĞİLMEZ Serbest Mühendis AYDIN
Şerif KİRİŞÇİ Serbest Mühendis Söke/AYDIN
     

İzmir’deki ilk organize Oda örgütlenmemiz 1968 yılında yaşanmıştır. Odamızın XIV. dönem Yönetim Kurulu üyeliğini yapan Ergin ÜÇER Ankara’dan ayrılıp, İzmir’e yerleşmesi nedeniyle bu görevinden 24 Nisan 1968 tarihinde istifa etmiştir. İzmir’e yerleştikten sonra Ergin ÜÇER, Odamızla bağlantısını kesmemiş ve İzmir’de ikamet eden 30 üyemizin merkezle olan ilişkilerini Ergin ÜÇER aracılığı ile yürütmüşlerdir.

 

Ancak Odamızın üye sayısının oldukça artması, İzmir ve İstanbul’da da temsilcilik bazında örgütlenmesi ve Bilimsel Kongreler, Madenciler Bayramı gibi organizasyonlar, amatörce çalışmanın boyutlarını aşacak bir konuma gelmiştir. Bu durum karşısında Genel Kurul’umuzun da onayı ile XX. dönem Yönetim Kurulu’muz Odamızda profesyonel olarak hizmet üreten bir maden mühendisi istihdam etmek için harekete geçmiştir.

 

Bu dönem içinde ilgimizi çeken bir başka konu ise Odamızın temsilcilikleridir. 1971 yılında Ankara MTA Enstitüsü’nde mineralog olarak görev yapan İsmet UZKUT, Odamıza üye olmak istemiş, ancak dönemin Yönetim Kurulu Başkanı ve MTA’dan iş yeri arkadaşı olan Rüştü OVALIOĞLU imzalı Odamız yazısı ile kendisinin mühendis olmaması nedeni ile TMMOB kanunu gereği Odamıza kayıt yaptıramayacağı bildirilmiştir. Ancak Yönetim Kurulu’nun 26 Mart 1974 tarih ve 3 sayılı kararı;

 

“Oda temsilcilikleri görüşüldü. İzmir Oda temsilciliğine Dr. İsmet UZKUT’un, İstanbul İl Temsilciliği’ne Hüseyin ÖZLÜTAŞ’ın atanmasına,” denilmektedir.

 

Ayrıca Odamızın temsilcisi olarak belirlenen Dr. İsmet UZKUT’a (Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi) Ege Üniversitesi’ndeki öğrencilerin yararlanabilmesi ve öğrencilerin Odamızı daha yakından tanıyabilmesi için Oda yayınlarından 5’er adet kitap gönderilmiştir.

 

1976 yılına kadar Odamız İzmir İl Temsilciliği görevini yürüten İsmet UZKUT'un bu görevinden ayrılışına dair Odamız kayıtlarında bir bilgi olmamakla birlikte Odamızın Çalışma Raporu'nda 1976 yılında bu göreve Ali AKAR'ın atandığını öğreniyoruz. Bu tarihte İzmir ilinde toplam 44, Aydın'da 3, Balıkesir'de 12, Çanakkale'de 4, Denizli'de 2, Manisa'da 25, Muğla'da 23 ve Uşak'ta 1 maden mühendisi olmak üzere daha sonra İzmir Şube'miz olacak bölge içinde toplam 114 Odamız üyesi olarak bulunmaktadır. Bu görevde 1,5 yıl kalan Ali AKAR, 1976 yılında MESS'e karşı direnen Türkiye Maden-İş ile yurt çapında sürdürülen dayanışmaya TMMOB çatısı altında üyelerimizin etkin bir şekilde katılımını organize etmiştir. İzmir İKK içinde oldukça aktif görevlerde bulunan Ali AKAR, bu yıllarda İzmir'deki meslektaşlarımızın koordinasyonunu en iyi şekilde gerçekleştirmiştir.

 

1977 yılında İzmir İl Temsilciliği'ne Ömer Lütfi SÜL atanmıştır. Bu tarihlerle ilgili Oda arşivlerinde yer alan tek kayıt, Kütahya ve Manisa illerindeki bazı maden ocaklarına yapılan teknik gezilerle ilgilidir. Yönetim Kurulumuz Kütahya ve Manisa yöresindeki maden işletmelerine 2-6 Haziran 1978 tarihlerinde bir teknik gezi düzenlenmiştir. Geziye Ankara, Zonguldak ve İzmir illerinden toplam 35 kişi katılmıştır. Doç. Dr. İsmet UZKUT tarafından, Tunçbilek'te ?Kömür ve Kömür Yataklarının Değerlendirilmesi? konulu bir seminerin de verildiği geziyle amaçlanan, değişik illerde çalışan üyelerimiz arasındaki sosyal ilişkilerin pekiştirilmesi, madencilik bilgi ve görgüsünün arttırılması ve ülkemiz madenciliği hakkında yüzeysel de olsa genel bir bilgilenmenin sağlanmasıdır.

 

1979 yılında da Odamız İzmir İl Temsilciliği'ne Ümit CÖCEN atanmıştır. Bu yıl içinde,  Yönetim Kurulu'muz XXV. Genel Kurul sonrası ?Teknik elemanların bir parçası olan üyelerimizin gerek artan yaşam pahalılığı ve gerekse çalışma koşullarındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle içinde bulunulan günlerde muhalefet duyarlılıklarının üst boyutlara varmış olduğu gözle görülür bir gerçektir.? tespitinden hareketle, ülke çapında bir kampanyanın artık ertelenemez bir görev olduğu bilinciyle, bu görevin bir gereği olarak ?Güncel Ekonomik, Demokratik, Mesleki Taleplerimiz ve Mücadele Yolları Kampanyası?nı başlatmıştır. Dönem içinde bu kampanyalar İzmir İl Temsilciliğimiz ve Muğla ilinde de yürütülmüştür.

 

Odamızın XXV. dönemi içindeki diğer önemli aktivitelerinden biri de panellerdir. İlk olarak 26-27 Mayıs 1979'da Bursa'da yapılan Wolfram Paneline Zonguldak, İzmir, Tunçbilek, İstanbul ve Ankara'dan gelen çok sayıda üyemiz katılmıştır. 1979 yılında TMMOB'nce yaptırılan bir anket çalışmasında Üyelerimizin çalıştıkları illere göre dağılımının başlıca iller açısından yansıması şu şekildedir; Üyelerimizin % 30'u Ankara'da çalışırken, % 15,1'i İstanbul'da, % 14,5'i Zonguldak'ta, % 5,7'si Kütahya'da çalışmaktadır. İzmir, Konya, Bursa, Elazığ, Manisa, Muğla ve Eskişehir'de çalışan üyelerimizin genel üye toplamı içindeki payları % 2-3 arasında değişirken, geriye kalan % 18 oranındaki üyemiz ise 56 ile dağılmışlardır.

Gerek 12 Eylül'ün üyelerimize getirdiği rehavet, gerekse 1980-83 yılları arasındaki Odamız kayıtlarının bulunamaması nedeniyle İzmir ve çevre illerin aktiviteleri hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Ta ki 1986 yılına kadar. Odamızın XXX. dönemi olan bu tarihlerde 30 Ekim 1986 tarih ve 31/4 sayılı Yönetim Kurulu kararında;

?Dünya Madenciler Günü İzmir Düzenleme Komitesi'nin Ertuğrul DOĞUÇ başkanlığında Mehmet ŞAHİN, Ziya ERGİN ve Ömer ARASLI'dan oluşmasına,? denilmektedir. Yine 11 Şubat 1987 tarih ve 45/3 sayılı Yönetim Kurulu kararında ise;

?Odamız İzmir Temsilciliği'ne Ömer ARASLI, Temsilci Yardımcılığına Muhammet YILDIZ'ın atanmasına,? denilmektedir./p>

Bu dönem içinde; 11 Temmuz 1986 günü İzmir'de yapılan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü mezuniyet törenine Odamız adına M.Fikret ÖZBİLGİN ve Nadir KARAPINAR katılmışlardır. Yine aynı gün Maden Mühendisliği Bölümü mezunlarına Odamız adına bir yemek verilmiştir. 28 Eylül 1986 günü İzmir'de gerçekleştirilen I. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu'na Odamız adına Asım KUTLUATA ve Bülent ŞENTÜRK katılmışlardır. Odamız tarafından 1-14 Temmuz 1989 tarihleri arasında Zonguldak Tekel Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan ?Türkiye'de Madencilik? konulu fotoğraf yarışması ve sergisi İzmir İl Temsilciliği'mizin talebi üzerine 24-30 Temmuz 1989 tarihleri arasında Dikili Festivali'nde, 1-14 Ağustos 1989 tarihleri arasında İzmir'de de ziyarete açılmıştır. İlk kez 1989 yılında İzmir İl Temsilciliği'nde de kutlanılan ?Dünya Madenciler Günü? 8 Aralık 1990 tarihinde İzmir Konak Maksim Gazinosunda meslektaşlarımızın ve sektör temsilcilerinin büyük ilgisi ile kutlanılmıştır.

İzmir İl Temsilciliği'mizin, Ege Bölgesi Şubeleşmesi 1992 yılı başlarında gündeme gelmiştir. Odamızın 22 Şubat 1992 tarihinde gerçekleştirilen XXXIII. Genel Kurul'unda 64 imza ile Genel Kurul Divan Başkanlığı'na verilen ve İzmir Şubesi'nin oluşturulması ile ilgili dilekçe görüşmeye açılmıştır. Konuyla ilgili lehte söz alan üyeler İzmir'de 200, Ege Bölgesi'nde toplam 700 üyemizin bulunması nedeniyle merkezi İzmir'de bulunmak üzere, Ege Bölge illerini kapsayan bir şubenin ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir. Aleyhte söz alan üyelerimizde; bu konunun yeterince tartışılmadığı, Oda bütçesinin bu tip oluşumlara pek de uygun bulunmadığı ve örgütlenmenin iyice irdelendikten sonra şubeleşme konusunun tartışılması gerektiğini belirtmişlerdir. Yapılan oylama sonucu İzmir ilimizde Şube oluşturulmaması, ancak yeni belirlenecek Yönetim Kurulu'nun bu konuda çalışmalar yapması gerektiği karar altına alınmıştır.

Genel Kurul'da belirlenen Yönetim Kurulu 18 Mayıs 1992 tarih ve 9/6 sayılı kararda;

?İzmir temsilciliğimizin şubeleşme çalışmalarına dönük olarak genişletilmesine ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ile ortak yer tutulmasına,? kararını almıştır. Bu karar neticesinde Mayıs 1992 tarihinde İzmir-Alsancak'ta bir mekan kiralanarak İzmir İl Temsilciliği'mizin üyelerine yönelik faaliyetleri sürdürülmüştür.

29 Haziran 1992 tarih ve 47/3 sayılı kararında ise;

?İzmir İl Temsilciliği'nin 28 Haziran 1992 tarihli dilekçesine istinaden Odamız adına temsilcilik kullanımına yönelik bir bina alımı için kampanya açılmasına, bu kampanya çerçevesinde tahsilat yapmak üzere İzmir İl Temsilcimiz Sn. Ömer ARASLI'ya yetki verilmesine ve Oda adına İzmir'de açılacak bir banka hesabının kullanımının Ömer ARASLI tarafından yapılmasına,? denilmiş ve merkezi İzmir ilinde olacak bir şubenin alt yapısı hazırlanmaya başlanmıştır.

İzmir İl Temsilciliği tarafından 5 Aralık 1992 tarihinde Konak Grand Otel'de Dünya Madenciler Günü kutlanılmıştır. Madenciler ve maden mühendisleri ile birlikte kalabalık bir grupça kutlanılan Madenciler Bayramı'na bu yıl ilk kez Çine Akmaden ve Kaltun Madencilik de üst düzeyde bir katılım sağlamıştır. Toplam 315 davetlinin katıldığı Madenciler Bayramı'nda meslekte 50. yılını kutlayan Abdurrahman AYDIN ve 40. yılını tamamlayan Selim AYDAŞ ile Hasan DENERİ'ye Oda Onur beratları takdim edilmiştir.

21 Ocak 1993  tarihinde Odamızın tüm il, ilçe ve işyeri temsilcileri ile Ankara Oda lokalinde bir toplantı yapılmış, Odamızın ve sektörümüzün sorunları tartışılarak bu konularda Oda'mızın gelecekte yapacağı çalışmalar değerlendirilmiştir. Bu toplantıda;

a)     Temsilciliklerle iletişimin hızlandırılması, b)     Genel Kurul kararı ile şubeleşmenin amaçlandığı İzmir ve İstanbul'da çalışmaların yoğunlaştırılması ve şubeleşme konusunda detay çalışma yapılması, c)      Sendikalaşma konusunda Temsilciliklere bilgi verilmesi ve kamu sendikaları ile iletişim konusunda yardımcı olunması,

konularında prensip kararları alınmıştır.

Bu çerçevede İzmir Şubemize bağlı olması düşünülen yörelerdeki çeşitli maden işletmelerini ve maden bölgelerini ziyaret etmeyi planlayan Yönetim Kurulu'muz İzmir İl Temsilciliği'miz ile bir termin programı hazırlayarak yaklaşan Genel Kurul öncesi bölgedeki üye tabanının nabzını tutmaya çalışmıştır. Bu program çerçevesinde gerekli hazırlıkların yapılarak rapor oluşturulması amacıyla Asım KUTLUATA, Safder İPLİKÇİOĞLU, Saffet DURAK ve Alpaslan ERTÜRK'den oluşan bir komisyon kurularak aşağıda belirtilen tarihlerde üye toplantıları ve çeşitli ziyaretleri İzmir İl Temsilciliği'mizin de katılımı ile gerçekleştirmişlerdir.

28 Mayıs 1992 Soma (ELİ) Asım KUTLUATA, Alpaslan ERTÜRK
30 Mayıs 1992 Muğla (GELİ) Asım KUTLUATA, Alpaslan ERTÜRK
31 Mayıs 1992 Göcek (Etibank) Asım KUTLUATA, Alpaslan ERTÜRK
1 Haziran 1992 İzmir Asım KUTLUATA, Alpaslan ERTÜRK
2 Aralık 1993 Soma Alpaslan ERTÜRK (Madenciler Bayramı)

17 Nisan 1993 tarihinde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde düzenlenen ?Altın Madenciliği Sempozyumu?na Odamız adına Bülent ŞENTÜRK katılmış ve konuşmasında özetle; altın madenciliğinin de diğer madencilik türleri gibi olduğunu, bu kadar sansasyona gerek olmadığını, siyanürün çok zehirli bir madde olduğunu, gerekli tedbirlerin alınması ve buranın sürekli kontrol edilmesi gerektiğini söylemiştir. Odamızın olaylara ülke ve mesleki çıkarlar açısından yaklaşırken bilimselliği baz aldığını bu projeye mevcut yönetmelikler uyarınca ve dünyadaki benzer tesislere bakarak bilimsel açıdan karşı çıkılamayacağını, olayın sosyal bir boyutunun da olduğu ve bu durumunda göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtmiştir.

21 Ocak 1993 Perşembe günü Odamız İzmir İl Temsilciliğimizde yapılan ?Maden Mühendislerinin Çalışma Alanları? konulu toplantıya 25 üyemiz katılmıştır. 28 Ocak 1993 Perşembe günü Odamızda yapılan ?Fenni Nezaretçilik Nedir? Nasıl Olmalı? Neler Yapılabilir ?? konulu toplantıya İş Güvenliği Müfettişlerinden Mukadder KAVDAR, H.Mustafa EVLİYAGİL, Emin GÜMÜŞ ve 20 cıvarında üyemiz katılmıştır. Ayrıca bu yıl içerisinde İzmir İl Temsilciliğimiz tarafından Dünya Madenciler Günü 4 Aralık 1993 tarihinde İzmir Dalyan Gazinosu'nda kutlanılmıştır.

Tüm bu gelişmelerin ardından şubeleşme yolunda gerekli bir çok girişimi yerine getiren İzmir İl Temsilciliği'miz 28 Haziran 1993 tarihli yazısında;

 

?Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

1992 Mayıs ayından beri, Alsancak'ta kiraladığımız mekanda faaliyetlerini sürdüren İzmir Temsilciliği çeşitli tarihlerde, Ege Bölgesindeki Temsilciliklerle ve üyelerle yaptığı toplantılarda Şube binasının alınmasının, Oda faaliyetlerinin sürdürülmesinde ve üyelerle daha sıcak ilişkilerin kurulmasında etkin olacağı görüşü benimsenmiştir.

Şubeleşme olayındaki mekan sorununu şimdiden çözümlemek ve üyelerden gelen yoğun isteği yerine getirmek amacıyla Bornova/İZMİR'de bir bina almak istiyoruz.

Bunun için, Oda Yönetim Kurulu'nun yer alma konusunda gerekli müsaadeyi vermesini, bununla ilgili formalitelerin yerine getirilmesini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Maden Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilciliği?

denilerek, Şubemiz faaliyete geçmeden önce mekan sorununun giderilmesi için de çalışmalara başlamıştır.

İzmir İl Temsilciliği'mizin şubeleşmesi için başlatılan bu çalışmaların giderek ivme kazanması üzerine yoğun bir çalışma temposuna girilmiştir. Bu temponun kaldırılabilmesi için Yönetim Kurulu'muzca İzmir İl Temsilciliği'mizin temsilci yardımcısı kadrosu 5'e çıkartılarak 1993 yılı sonunda aşağıdaki şekilde yeni atamalar yapılmıştır.

İzmir İl Temsilcisi Ömer ARASLI
İzmir Tem. Yrd. Muhammet YILDIZ
İzmir Tem. Yrd. Selçuk ERBAKAN
İzmir Tem. Yrd. Yalçın ÇEBİ
İzmir Tem. Yrd. Ömür ÖZBEYİNLİ
İzmir Tem. Yrd. Muzaffer KÖSE

Bu kadro ile çalışmalarına hız veren İzmir İl Temsilciliği'miz Mart-94'de yapılacak Odamızın Genel Kurulu'nda şubeleşme ile ilgili kararın çıkarılması için İzmir'de bulunan ve üyelerimizin yoğun olarak çalıştığı kamu kurumları ve özel kuruluşları ziyaret ederek, şubeleşme çalışmaları ile ilgili çeşitli bilgiler aktarmış ve görüşlerini almıştır. Tüm bu çalışmalara paralel olarak 1993 yılı ?Dünya Madenciler Günü? de 4 Aralık 1993 tarihinde İzmir Dalyan Gazinosu'nda yaklaşık 300 davetlinin katılımı ile kutlanılmıştır.

Nisan 1968 yılından Mart 1994 tarihine kadar geçen süreç içinde Ege Bölge Temsilciliği görevini üstlenmiş olan İzmir İl Temsilciliği'miz son olarak 6 Mart 1994 tarihinde gerçekleştirilen Odamızın XXXIV. Genel Kurulu'na İzmir ve Soma'dan katılan üyelerimizin de organizasyonunu yaparak sürecini tamamlamıştır. Bu süreç içinde görev yapan meslektaşlarımız, görev süreleri ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Görev Süreleri Görevleri Ad-Soyad
Nisan 1968 - Mart 1974 İzmir İl Temsilcisi Ergin ÜÇER
Mart 1974 - Aralık 1976 İzmir İl Temsilcisi İsmet UZKUT
Aralık 1976 - Aralık 1977 İzmir İl Temsilcisi Ali AKAR
Aralık 1977 - Nisan 1979 İzmir İl Temsilcisi Ömer Lütfi SÜL
Nisan 1979 - Mart 1983 İzmir İl Temsilcisi Ümit CÖCEN
Şubat 1987 - Haziran 1994 İzmir İl Temsilcisi Ömer ARASLI
Şubat 1987 - Haziran 1994 İzmir İl Temsilci Yardımcısı Muhammet YILDIZ
Temmuz 1993 - Haziran 1994 İzmir İl Temsilci Yardımcısı Selçuk ERBAKAN
Temmuz 1993 - Haziran 1994 İzmir İl Temsilci Yardımcısı