TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    48.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİMİ (07.09.2009 - 13.09.2009)

      

05.06.2004 gün ve 25483 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5177 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 112 inci maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin 48. si 07-13 Eylül 2009  tarihleri arasında Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında düzenlenmiştir.

Teknik Nezaretçi olacak meslektaşlarımızı ilgilendiren; İş Hukuku, Maden Kanunu, İş Sağlığı ve  Güvenliği, İşletme Projelerinin Hazırlanması ve Maden İşletmeleri Çalışma Prensipleri ile ilgili konular MİGEM, TKİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın uzman elemanları ile ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından işlenmiştir.

Güncellenme Zamanı: 24.09.2009 14:48:09

Güncellenme Zamanı: 24.09.2009 14:48:51
Güncellenme Zamanı: 24.09.2009 14:49:11
Güncellenme Zamanı: 24.09.2009 14:49:32
Güncellenme Zamanı: 24.09.2009 14:49:53
Güncellenme Zamanı: 24.09.2009 14:50:12