TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ EĞİTİMİ (10.10.2008 - 12.10.2008)

      ANKARA

Maden ve taş ocaklarındaki kazıların doğrudan yapılamadığı durumlarda patlayıcı madde kullanımı kaçınılmaz olmaktadır.

Patlayıcı maddenin ehil olmayan kişiler tarafından kullanılması sonucu her yıl ölümlü ve uzuv kayıplı kazalar meydana gelmekte, çok sayıda maddi hasara sebebiyet verilmektedir.

Yine, ehliyetsiz kişilerce yapılan patlatmalar sonucu maden ve taşocağı işletmeleri ile yerüstü inşaat işlerinde istenilen verim sağlanamamakta, kaynak kaybına neden olunmaktadır.

Son yıllarda ülkemizde patlayıcı madde ve gereçleri üretiminde, tüketiminde ve ithalatında önemli artışlar olmuş, özel uzmanlık gerektiren bu konuda gerekli eğitimin alınarak yapılacak sınav sonucunda "Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesi" alınması yasal bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır.

Patlayıcı madde sektöründeki yenilik ve gelişmeler ile iş güvenliği önlemleri hakkında bilgi edinilme ve deneyimlerin paylaşılması gereksinimi "Patlayıcı Madde Ateşleyici Eğitimi"ni düzenlemeye yöneltmiştir.