TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    MADENCİLİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE ANALİZİ - III (31.03.2008 - 05.04.2008)

      

MADENCİLİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE ANALİZİ -III
(31.03.2008 - 05.04.2008)

Odamız tarafından üçüncüsü düzenlenen "Madencilik Projelerinin Hazırlanması ve Analizi" Eğitim   Semineri Programında ;  teknik, ekonomik, mali, yasal ve çevresel bakımdan en uygun proje seçeneklerinin belirlenerek, kıt kaynakların söz konusu seçeneklere tahsis edilebilmesini sağlamayı amaçlanmış ve  madencilik yatırım projelerinin en başından nihai yatırım kararına kadar geçen sürecin   öğrenilmesi ve madencilik sektörünün kendine has özelliklerinin söz konusu sürece dahil edilebilmesi hedeflenmiştir.

Madencilik ,  tüm girişimciler açısından riski yüksek, büyük yatırımlar gerektiren bir sektör olduğundan, özellikle karar üretme ve karar verme mercilerinde görev alanların, teknik ve ekonomik bilgilenmenin yanı sıra edindikleri diğer bilgileri  proje hazırlamada kullanabilir niteliklerde olmaları gerekmektedir.

Seminerde, madencilik yatırım projelerinin genel özellikleri ile değerlendirme süreci, bu süreçte dikkate alınıp incelenmesi gereken parametreler ve karar ölçütleri incelenmiş, madencilik yatırım projelerinin temel kavramları, arama-araştırma dönemi, yatırım ve işletme dönemleri, sabit sermaye harcamaları, proje analizlerinde ekonomik ve mali değerlendirme, değerlendirme yöntemleri ve kullanılan enstrümanlar, ekonomik ve sosyal analiz, yatırım projeleri kredi kaynakları, kullanım koşulları, kredilendirme süreci aktarılmıştır.

Ayrıca; Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘nün  madencilik yatırım projelerine bakışı, teşvikler, proje yönetimi, çevresel fayda/maliyet analizi,   ülkemizde gerçekleştirilmiş bir madencilik projesi tanıtılmış ve örnek madencilik yatırım projesi uygulamaları yapılmıştır.

Eğitim Semineri, 31 Mart Pazartesi günü 09.30 da başlamış ve 05.04.2008 Nisan Cumartesi günü sona ermiştir. Seminerde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden katılımcılar yer almıştır.

Konular, DPT, TKB, Hazine Müsteşarlığı, TKİ ile Sektörümüzde Deneyimli Uzmanlar tarafından işlenmiştir.


Sürekli Eğitim Merkezi

 

 

Güncellenme Zamanı: 07.04.2008 14:50:07

Güncellenme Zamanı: 07.04.2008 14:50:37
Güncellenme Zamanı: 07.04.2008 14:51:19