TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    3. BİLİRKİŞİLİK / KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİM SEMİNERİ (15.11.2007 - 17.11.2007)

      MMO 50.YIL EĞİTİM SALONU

 

TMMOB‘nin 10.02.2007 tarih ve 239 nolu kararı ile "KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREV YAPACAK MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ NİTELİKLERİ, BELGELENDİRİLMESİ VE ÇALIŞMA ESASLAR" ı düzenleyen yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

Bilirkişi, yargılama sürecinde çözümü özel ve teknik bir bilgiyi gerektiren konularda, yargıç tarafından bilgi ve görüşüne başvurulan ve yargılamada çözümü kolaylaştıran kişidir.

Bilirkişi olarak görev yapan teknik eleman,adaletin oluşmasına yardımcı olur.Bilirkişinin sağladığı bilgileri değerlendirmek ve sentez yapmak görevi yargıca aittir.İyi bir bilirkişi olabilmek için sadece bilimsel ve teknik yönlerden hazırlık yeterli değildir.Bilirkişi, bilimsel sonuçları yargıç için anlaşılabilir hale getirmeyi de becerebilmelidir.

Bu çerçevede bilirkişinin; yeri,önemi ve özellikleri, nasıl atanacağı,sorumlulukları ve bilirkişi raporunun hazırlanması önem kazanmaktadır.

Buradan hareketle Odamızca; bilirkişilik yapacak meslektaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla bilirkişilik eğitim programı düzenlenmesi kararı alınmıştır.

Eğitime, 6 sı bayan, 35 i bay olmak üzere toplam 41 meslektaşımız katılmıştır.Katılımcılardan 3 ü kamu kurumunda, diğerleri ise özel sektörde ve/veya serbest olarak çalışmaktadırlar.

Sürekli Eğitim Merkezi