TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    34.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (22.10.2007 - 28.10.2007)

      MMO 50.YIL EĞİTİM SALONLARI

 

05.06.2004 gün ve 25483 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5177 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 112 inci maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi  Eğitiminin otuzdördüncüsü 22 Ekim 2007  pazartesi günü Ankara‘da Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarının A Sınıfında Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun ile SEM Yürütme Kururlu Üyesi Hakkı Elbir‘in, B Sınıfında ise Mehmet Torun İle SEM Yürütme Kururlu Üyesi İbrahim Yılmazoğlu‘nun açılış konuşmaları ile başlamıştır.

Eğitime 16 sı bayan, 57 si bay olmak üzere 73 meslektaşımız katılmaktadır.Katılımcıların 22 si çalışmakta olup, 51 üyemiz ise çalışmamaktadır.

Teknik Nezaretçi olacak meslektaşlarımızı ilgilendiren; İş Hukuku, Maden Kanunu, İş Sağlığı ve  Güvenliği, İşletme Projelerinin Hazırlanması ve Maden İşletmeleri Çalışma Prensipleri ile ilgili konular MİGEM, TKİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın uzman elemanları ile ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından işlenecektir.

28 Ekim 2007 pazar günü yapılacak olan sınavla eğitim sona erecektir.

Sürekli Eğitim Merkezi

Güncellenme Zamanı: 23.11.2007 11:43:54

Güncellenme Zamanı: 23.11.2007 11:46:27
Güncellenme Zamanı: 23.11.2007 11:48:56
Güncellenme Zamanı: 23.11.2007 11:49:59
Güncellenme Zamanı: 23.11.2007 11:51:27
Güncellenme Zamanı: 23.11.2007 11:52:28
Güncellenme Zamanı: 23.11.2007 11:53:44
Güncellenme Zamanı: 23.11.2007 11:56:05
Güncellenme Zamanı: 23.11.2007 11:57:23