TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    33.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (01.10.2007 - 07.10.2007)

      MMO 50.YIL EĞİTİM SALONLARI ANKARA

 

05.06.2004 gün ve 25483 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5177 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 112 inci maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin otuzüçüncüsü 01 Ekim 2007  pazartesi günü Ankara‘da Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında 09.30 da A Sınıfında Odamız Genel Sekreteri Nahit ARI ve SEM Yürütme Kurulu Üyesi Hakkı ELBİR‘in, B Sınıfında da Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin SAĞTEKİN ile SEM Yürütme Kurulu Üyesi İbrahim YILMAZOĞLU‘nun konuşmaları ile başlamıştır.

Teknik Nezaretçi olacak meslektaşlarımızı ilgilendiren; İş Hukuku, Maden Kanunu, İş Sağlığı ve  Güvenliği, İşletme Projelerinin Hazırlanması ve Maden İşletmeleri Çalışma Prensipleri ile ilgili konular MİGEM, TKİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın uzman elemanları ile ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından işlenmiştir.

Eğitime; 49‘u çalışmayan, 24‘ü çalışan olmak üzere toplam 73 meslektaşımız katılmış,bunların 9‘u bayan, 64‘ü erkektir.

Eğitim 6 gün sürmüş olup, 7 Ekim pazar günü saat 10.00 da yapılan sınavla sona ermiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi

Güncellenme Zamanı: 01.10.2007 10:22:48

Güncellenme Zamanı: 01.10.2007 10:38:48
Güncellenme Zamanı: 01.10.2007 10:37:21
Güncellenme Zamanı: 01.10.2007 10:35:42
Güncellenme Zamanı: 01.10.2007 10:34:15
Güncellenme Zamanı: 01.10.2007 10:32:41
Güncellenme Zamanı: 01.10.2007 10:30:35
Güncellenme Zamanı: 01.10.2007 10:29:03
Güncellenme Zamanı: 01.10.2007 10:27:56
Güncellenme Zamanı: 01.10.2007 10:26:44
Güncellenme Zamanı: 01.10.2007 10:39:55