TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    32. TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (24.09.2007 - 30.09.2007)

      MMO.50 YIL EĞİTİM SALONLARI

 

05.06.2004 gün ve 25483 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5177 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 112 inci maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin otuzikincisi 24 Eylül 2007  pazartesi günü Ankara‘da Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında 09.30 da yapılan açılışla başlamıştır.

Seminere; 29‘i çalışan, 44‘ü çalışmayan olmak üzere toplam 73 meslektaşımız katılmaktadır. Katılımcıların 4‘ü kamuda 25‘i özel sektörde çalışmakta olup, 19‘u bayan, 54‘ü erkektir. 

Teknik Nezaretçi olacak meslektaşlarımızı ilgilendiren; İş Hukuku, Maden Kanunu, İş Sağlığı ve  Güvenliği, İşletme Projelerinin Hazırlanması ve Maden İşletmeleri Çalışma Prensipleri ile ilgili konular MİGEM, TKİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın uzman elemanları ile ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından işlenecektir.

30 Eylül 2007 pazar günü yapılacak sınavla eğitim sona ermiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi

Güncellenme Zamanı: 25.09.2007 12:38:36

Güncellenme Zamanı: 25.09.2007 12:39:41
Güncellenme Zamanı: 25.09.2007 12:43:10
Güncellenme Zamanı: 25.09.2007 12:45:09
Güncellenme Zamanı: 25.09.2007 12:45:57