TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    31.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (18.06.2007 - 23.06.2007)

      MMO.50 YIL EĞİTİM SALONLARI

 

05.06.2004 gün ve 25483 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5177 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 112 inci maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin otuzbirincisi 18 Haziran 2007  pazartesi günü Ankara‘da Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında Odamız Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet TORUN‘un açıl konuşması ile başlamıştır. 

Seminere, 25 i çalışan, 48 i çalışmayan olmak üzere toplam 73 kişi katılmıştır.

Teknik Nezaretçi olacak meslektaşlarımızı ilgilendiren; İş Hukuku, Maden Kanunu, İş Sağlığı ve  Güvenliği, İşletme Projelerinin Hazırlanması ve Maden İşletmeleri Çalışma Prensipleri ile ilgili konular MİGEM, TKİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın uzman elemanları ile ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından işlenmiştir.

Seminer, 23 Haziran günü saat 17.00 de yapılan sınavla sona ermiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi

Güncellenme Zamanı: 23.06.2007 11:43:01

Güncellenme Zamanı: 23.06.2007 11:45:01
Güncellenme Zamanı: 23.06.2007 11:46:32
Güncellenme Zamanı: 23.06.2007 11:51:24
Güncellenme Zamanı: 23.06.2007 11:53:22
Güncellenme Zamanı: 23.06.2007 11:55:39
Güncellenme Zamanı: 23.06.2007 11:59:52
Güncellenme Zamanı: 23.06.2007 12:00:42
Güncellenme Zamanı: 23.06.2007 12:08:56