TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    MADENCİLİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ (21.05.2007 - 26.05.2007)

      

 

MMO Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Maden Mühendislerine yönelik ikincisi düzenlenen "Madencilik Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi" başlıklı seminer programı, Maden Mühendislerinin, teknik, ekonomik, mali, yasal ve çevresel bakımından en uygun proje seçeneklerini belirleyerek, kıt kaynakların söz konusu seçeneklere tahsis edilebilmesini sağlamayı amaçlamıştır.Bu bakımdan; madencilik yatırım projelerinin en başında nihai yatırım kararına kadar geçen sürecin Maden Mühendisleri tarafından öğrenilmesi ve madencilik sektörünün kendine has özelliklerinin söz konusu sürece dahil edilebilmesi hedeflenmiştir.

Madencilik sektörü tüm girişimciler açısından riski yüksek, büyük yatırımlar gerektiren bir sektör olduğundan, özellikle karar üretme ve karar verme mercilerinde görev alan maden mühendislerinin, teknik ve ekonomik bilgilenmenin yanında edindikleri diğer bilgileri  proje hazırlamada kullanabilir niteliklerde olmaları gerekmektedir.

Seminerde, madencilik yatırım projelerinin genel özellikleri ile değerlendirme süreci, bu süreçte dikkate alınıp incelenmesi gereken parametreler ve karar ölçütleri incelenmekte, madencilik yatırım projelerinin temel kavramları, arama-araştırma dönemi, yatırım ve işletme dönemleri, sabit sermaye harcamaları, proje analizlerinde ekonomik ve mali değerlendirme, değerlendirme yöntemleri ve kullanılan enstrümanlar, ekonomik ve sosyal analiz, yatırım projeleri kredi kaynakları, kullanım koşulları, kredilendirme süreci aktarılmaktadır.

Ayrıca; Devlet Planlama Teşkilatı,Hazine Müsteşarlığı ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘nün  madencilik yatırım projelerine bakışı, teşvikler, proje yönetimi, çevresel fayda/maliyet analizi, madencilik yatırımlarının çevre boyutu, madencilik projelerinde yazılım kullanımı  işlenmekte, ülkemizde gerçekleşmiş bir madencilik projesi tanıtılmakta ve örnek bir madencilik yatırım projesi uygulaması yapılmaktadır.

Seminer,21 Mayıs Pazartesi günü 09.30 da başlamış ve 26 Mayıs Cumartesi günü yapılan sınavla sona ermiştir.Seminere TKİ Genel Müdürlüğü ve Müesseselerinden 30 meslektaşımız katılmıştır.

Konular, DPT, TKB, Hazine Müsteşarlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, MİGEM, TKİ ile Sektörümüzde Deneyimli Uzmanlar tarafından işlenmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi

Güncellenme Zamanı: 21.05.2007 14:12:43

Güncellenme Zamanı: 25.05.2007 13:10:56
Güncellenme Zamanı: 25.05.2007 13:07:10
Güncellenme Zamanı: 24.05.2007 17:05:45
Güncellenme Zamanı: 24.05.2007 17:04:39
Güncellenme Zamanı: 24.05.2007 12:18:03
Güncellenme Zamanı: 23.05.2007 11:48:00
Güncellenme Zamanı: 22.05.2007 16:44:33
Güncellenme Zamanı: 22.05.2007 16:43:50
Güncellenme Zamanı: 22.05.2007 16:42:41
Güncellenme Zamanı: 22.05.2007 10:56:15
Güncellenme Zamanı: 21.05.2007 14:53:35
Güncellenme Zamanı: 21.05.2007 14:15:07
Güncellenme Zamanı: 21.05.2007 14:14:20
Güncellenme Zamanı: 21.05.2007 14:13:38
Güncellenme Zamanı: 28.05.2007 09:43:22