TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    30.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (28.05.2007 - 02.06.2007)

      50.YIL EĞİTİM SALONLARI

 

05.06.2004 gün ve 25483 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5177 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 112 inci maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin otuzuncusu 28 Mayıs 2007  tarihinde Ankara‘da Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında 09:00-09:30 arası Sürekli Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Başkanı Asım Kutluata‘nın açılış konuşması ile başlamış, 2 haziran günü saat 17.00 de yapılan sınavla sona ermiştir.

Eğitime; 31 çalışan ve 40 çalışmayan olmak üzere toplam 71 meslektaşımız katılmıştıır. 

Teknik Nezaretçi olacak meslektaşlarımızı ilgilendiren; İş Hukuku, Maden Kanunu, İş Sağlığı ve  Güvenliği, İşletme Projelerinin Hazırlanması ve Maden İşletmeleri Çalışma Prensipleri ile ilgili konular MİGEM, TKİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın uzman elemanları ile ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından işlenmiştir.

 

Sürekli Eğitim Merkezi

Güncellenme Zamanı: 29.05.2007 15:57:22

Güncellenme Zamanı: 04.06.2007 13:29:57
Güncellenme Zamanı: 04.06.2007 13:29:02
Güncellenme Zamanı: 31.05.2007 10:13:30
Güncellenme Zamanı: 31.05.2007 10:12:28
Güncellenme Zamanı: 31.05.2007 10:08:42
Güncellenme Zamanı: 31.05.2007 10:06:15
Güncellenme Zamanı: 29.05.2007 16:08:49
Güncellenme Zamanı: 29.05.2007 16:04:50
Güncellenme Zamanı: 29.05.2007 16:03:08
Güncellenme Zamanı: 13.06.2007 16:14:29