TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ EĞİTİM SEMİNERİ ERTELENMİŞTİR... (26.05.2007 - 27.05.2007)

      İZMİR

 

İş sağlığı ve güvenliği: işin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşullardan korunmak amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı: sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmektir.

Bu çalışmaların öncelikli hedefi iş kazalarından ve meslek hastalıklarından çalışanları korumaktır.

Risk değerlendirmesi, işyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmaları olarak tanımlanabilir.

Seminere yeterli katılım olmadığı için ileri bir tarihe ertelenmiştir.Tarih daha sonra ilan edilecektir.

Not:Seminer için ücret yatıran meslektaşlarımızın istemeleri halinde seminer ücretleri iade edilecektir.

Sürekli Eğitim Merkezi