TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ SEMİNERİ (30.04.2007 - 01.05.2007)

      SOMA / MANİSA

 

Sürekli Eğitim Merkezi tarafından, Manisa / Soma‘da Genel Maden İş Sendikası Salonunda 30 Nisan-01 Mayıs 2007 tarihleri arasında, C Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi için, "Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Eğitim Semineri" düzenlenmiştir.Seminer, 30 Nisan 2007 Pazartesi günü Yerel Basın Mensuplarının da katılımıyla Maden Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Hakkı ELBİR‘in açılış konuşması ile başlamıştır.

Seminere Soma çevresi ile Aydın ve Mersin‘de çeşitli yeraltı işletmelerinde çalışan ve Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesi sınavına girmek için müracaat etmiş 151 maden işçisi katılmıştır. Katılımcılardan 82 kişi İÖO mezunu, 66 kişi lise ve dengi okul mezunu, 3 kişi de yüksek okul mezunudur.

İlk gün, ELİ Müessesesi İş Güvenliği Şube Müdürü Gülsi Yılmaz ve ODTÜ Öğretim Üyesi Doç.Dr.H.Aydn Bilgin‘in derslerinden sonra,ikinci gün Orica-Nitro A.Ş. elmanlarından Metehan Derya ve Ümit Kılıç‘ın verdiği dersler ile, katılımcılara sınav öncesi yapılan bu eğitimle sektörümüzde, patlayıcı maddelerin ateşlenmesinde görev alacak olan kişilerin eğitilmesi, patlayıcı maddelerin kullanılması, güvenlik önlemlerine ait yeterli bilgi ile donatılması, patlayıcı madde sektöründeki yenilik ve gelişmeler ile iş güvenliği önlemleri hakkında bilgi edinmeleri amaçlanmıştır.

Patlayıcı maddelerin ehil olmayan kişiler tarafından kullanılması sonucu her yıl ölümlü ve uzuv kayıplı kazalar meydana gelmekte,çok sayıda maddihasara sebebiyet verilmektedir.Yine ehliyetsiz kişilerce yapılan patlatmalar sonucu maden ve taş ocağı işletmeleri ile yerüstü inşaat işlerinde istenilen verim sağlanamamakta, kaynak kaybına neden olunmaktadır.Bu nedenlerden dolayı Maden Mühendisleri Odası bu seminerleri düzenlemeyi üç senedir sürdürmektedir.

Genel Maden İş Sendikası Yetkililerine, Eğitim süresince salonlarını tahsis ettikleri için teşekkür ederiz.

Sürekli Eğitim Merkezi

 

Güncellenme Zamanı: 03.05.2007 17:04:52

Güncellenme Zamanı: 01.06.2007 12:26:37
Güncellenme Zamanı: 01.06.2007 12:18:20
Güncellenme Zamanı: 18.05.2007 15:09:41
Güncellenme Zamanı: 04.05.2007 11:21:00
Güncellenme Zamanı: 04.05.2007 11:17:16
Güncellenme Zamanı: 03.05.2007 17:38:55
Güncellenme Zamanı: 03.05.2007 17:31:44
Güncellenme Zamanı: 03.05.2007 17:28:16
Güncellenme Zamanı: 03.05.2007 17:25:33
Güncellenme Zamanı: 03.05.2007 17:11:58
Güncellenme Zamanı: 03.05.2007 17:10:00
Güncellenme Zamanı: 03.05.2007 17:07:50
Güncellenme Zamanı: 03.05.2007 17:07:07
Güncellenme Zamanı: 03.05.2007 17:06:26
Güncellenme Zamanı: 01.06.2007 12:27:57