TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    28.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (26.03.2007 - 31.03.2007)

      50.YIL EĞİTİM SALONLARI ANKARA

 

05.06.2004 gün ve 25483 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5177 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 112 inci maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin  yirmi sekizincisi 26 Mart 2007  tarihinde Ankara‘da Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında başlamış ve 31 Mart 2007 günü saat 17.00 da yapılan sınavla sona ermiştir.

Teknik Nezaretçi olacak meslektaşlarımızı ilgilendiren; İş Hukuku, Maden Kanunu, İş Sağlığı ve  Güvenliği, İşletme Projelerinin Hazırlanması ve Maden İşletmeleri Çalışma Prensipleri ile ilgili konular MİGEM, TKİ, MTA, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın uzman elemanları ile ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından işlenmiştir.

Seminere 30‘u çalışan, 40‘ı çalışmayan olmak üzere toplam 70 meslektaşımız katılmıştır.

Sürekli Eğitim Merkezi