TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    27.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (20.02.2007 - 25.02.2007)

      MMO / 50 YIL EĞİTİM SALONLARI / ANKARA

 

05.06.2004 gün ve 25483 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5177 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 112 inci maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin  yirmi yedincisi 20 Şubat 2007 tarihinde Ankara‘da Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında 09.30 da yapılan açılış konuşmasıyla başlamıştır.

Teknik Nezaretçi olacak meslektaşlarımızı ilgilendiren; İş Hukuku, Maden Kanunu, İş Sağlığı ve  Güvenliği, İşletme Projelerinin Hazırlanması ve Maden İşletmeleri Çalışma Prensipleri ile ilgili konular MİGEM, TKİ, MTA, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın uzman elemanları ile ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından işlenmiştir.

Seminer 6.gün yapılan sınavla sona ermiştir. 

Seminere 42 si çalışan, 32 si çalışmayan olmak üzere toplam 74 meslektaşımız katılmıştır.

Sürekli Eğitim Merkezi

Güncellenme Zamanı: 20.02.2007 12:46:05

Güncellenme Zamanı: 20.02.2007 15:27:56
Güncellenme Zamanı: 20.02.2007 15:29:26
Güncellenme Zamanı: 20.02.2007 15:30:12
Güncellenme Zamanı: 20.02.2007 15:30:56
Güncellenme Zamanı: 20.02.2007 15:31:49
Güncellenme Zamanı: 20.02.2007 15:34:07
Güncellenme Zamanı: 20.02.2007 15:36:00
Güncellenme Zamanı: 20.02.2007 15:36:40