TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    SONDAJ EĞİTİM SEMİNERİ ERTELENMİŞTİR ( - )

      

 

İlgi alanı yer bilimleri olan maden, petrol, jeoloji ve jeofizik mühendisleri ile, çalışmalarında yerbilimleri verilerindenyararlanmakta olan inşaat, ziraat mühendisleri, mimarlar ve bunlara yakın diğer mühendislik dallarında sondajların çok önemli yeri vardır.İnşaat mühendisleri ve mimarlar, çalışmaları sırasında oldukça büyük oranda ancak sondajla elde edilebilir zemine ait verilere gereksinim duyar ve bu verileri problemlerin çözümünde kullanırlar.Maden mühendisleri ise sadece sondaj verilerine gereksinim duymakla veya bu verileri kullanmakla kalmayıp; bu verilerin elde edileceği sondajlarıda bizzat yapmak ya da yönetmek durumundadırlar.

Enerji, maden, sanayi, kimya, sağlık, turizm, tarım ve inşaat sektörüne hizmet veren sondaj sektöründe; maden araştırma, petrol, doğalgaz, yeraltı suyu, jeotermal, tyemel araştırma, tünel havalandırma ve galeri ikmal, kaya ve zemin mekaniği deneylerinin yapılması için açılan sondaj çeşitleri yer almaktadır.

Sondaj çeşitlerinden de anlaşılacağı gibi sondaj sektöründe Maden Mühendisinin yeri ve önemi açıkça görülmektedir.

Bu seminerde;

- Maden ve Kaya-Zemin Sondajları

- Soğuksu Sondajları

- Jeotermal Sondajlar

- Petrol ve Doğalgaz Sondajları

- Sondaj Makina ve Ekipmanları Seçimi

- Dondaj Matkapları

- Sondaj Akışkanları

- Sondaj Hidroliği

konuları; Sektörümüzdeki Deneyimli Uzmanlar, MTA, TPAO Çalışanları ile ODTÜ Öğretim Üyesi tarafından işlenecektir.

Başvuru :

Seminere sadece TMMOB Maden Mühendisleri Odası‘na kayıtlı üyeler katılabilirler.

Seminerin Yeri:

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 50. Yıl Eğitim Salonu