TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    MADENCİLİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ (12.02.2007 - 17.02.2007)

      

 

Günümüzde, ülkelerin gelişmişlik düzeyini ölçmede kullanılan başlıca kriterler,kişi başına tüketilen enerji,çelik,çimento gibi temelinde hammadde olarak doğal kaynak gerektiren, madencilik eseaslı parametrelerdir. Doğal kaynaklarını doğru ve zamanında değerlendirerek toplum hizmetine sunan ülkelerin ekonomik sorunlarını önemli ölçüde çözümlemiş oldukları da bilinen bir gerçektir.

Madencilik sektörü tüm girişimciler açısından riski yüksek, büyük yatırımlar gerektiren bir sektör olduğundan, özellikle karar üretme ve karar verme mercilerinde görev alan maden mühendislerinin, teknik ve ekonomik bilgilenmenin yanında edindikleri diğer bilgileri  proje hazırlamada kullanabilir niteliklerde olmaları gerekmektedir.

12 Şubat 2007 günü saat 09.30 da başlayan Madencilik Projelerinin Hazırlanması ve Değrlendirilmesi Semineri 17 Şubat 2007 günü öğleden sonra yapılan sınavla sona ermiştir.

Madencilik Projelerinin Hazırlanması  ve Değerlendirilmesi Seminerinde;

- Madencilik Yatırım Projelerinde Temel Kavramlar

- Madencilik Projelerinin Aşamaları(Arama-Araştırma Dönemi,Yatırm Dönemi,İşletme Dönemi)

- Pazar Araştırması

- Yatırım Tutarının Hesaplanması

- İşletme Dönemi Giderleri

- Proje Analiz Teknikleri(Finanasal Analiz,Ticari Analiz,Ekonomik ve Sosyal Analiz,Çevresel Analiz)

- Proje Finansmanı

- Proje Finansman Kaynakları

- Madencilik Prozelerinin Kurumlar Açısından Anlam ve Önemi(DPT,Finansman Kurumları,MİGEM)

- Proje Yönetimi

- Bir Proje Öyküsü

- Madencilik Yatırımlarının Çevre Boyutu

- Bir Sayısal Uygulama/Monografi

- Madencilik Projelerinde Yazılım Kullanımı

konu başlıkları, DPT,TKB,Hazine Müsteşarlığı,Çevre ve Orman Bakanlığı,MİGEM,TKİ ile Sektörümüzde Deneyimli Uzmanlar tarafından işlenmiştir.

Seminere, 13 ü Kamu Kurumları olmak üzere toplam 46 meslektaşımız katılmıştır.

Sürekli Eğitim Merkezi

 

Güncellenme Zamanı: 13.02.2007 13:01:36

Güncellenme Zamanı: 13.02.2007 13:03:09
Güncellenme Zamanı: 13.02.2007 13:03:51
Güncellenme Zamanı: 13.02.2007 13:04:48