TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    26.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (09.01.2007 - 14.01.2007)

      50.YIL EĞİTİM SALONLARI

 

05.06.2004 gün ve 25483 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5177 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 112 inci maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin  yirmi altıncısı 09 Ocak 2007 tarihinde Ankara‘da Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında Odamız Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet TORUN ve Sürekli Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Başkanı Asım KUTLUATA‘nın açılış konuşmaları ile başlamıştır.

Teknik Nezaretçi olacak meslektaşlarımızı ilgilendiren; İş Hukuku, Maden Kanunu, İş Sağlığı ve  Güvenliği, İşletme Projelerinin Hazırlanması ve Maden İşletmeleri Çalışma Prensipleri ile ilgili konular MİGEM, TKİ, MTA, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın uzman elemanları ile ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından işlenmiştir.

Seminer 6.gün yapılacak sınavla sona ermiştir.

Seminere, 43‘ü çalışan,31‘i çalışmayan olmak üzere 74 meslektaşımız katılmıştır.

Sürekli Eğitim Merkezi

Güncellenme Zamanı: 10.01.2007 15:58:44

Güncellenme Zamanı: 10.01.2007 15:42:30
Güncellenme Zamanı: 10.01.2007 15:55:53
Güncellenme Zamanı: 10.01.2007 15:57:39
Güncellenme Zamanı: 10.01.2007 15:31:48
Güncellenme Zamanı: 10.01.2007 15:39:59
Güncellenme Zamanı: 10.01.2007 15:28:29
Güncellenme Zamanı: 10.01.2007 15:29:11
Güncellenme Zamanı: 10.01.2007 15:29:56