TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    25.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (12.12.2006 - 17.12.2006)

      

 

05.06.2004 gün ve 25483 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5177 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 112 inci maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin  yirmi beşincisi 12 Aralık 2006 tarihinde Ankara‘da Odamız 50. Yıl Eğitim  Salonlarında Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun ve Sürekli Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Başkanı Asım Kutluata‘nın açılış konuşmaları ile başlamış ve 6.gün yapılan sınavla sona ermiştir.

Teknik Nezaretçi olacak meslektaşlarımızı ilgilendiren; İş Hukuku, Maden Kanunu, İş Sağlığı ve  Güvenliği, İşletme Projelerinin Hazırlanması ve Maden İşletmeleri Çalışma Prensipleri ile ilgili konular MİGEM, TKİ, MTA, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından işlenmiştir.

Seminere, 38 i çalışan,35 i çalışmayan olmak üzere toplam 73 meslektaşımız katılmıştır.

Güncellenme Zamanı: 16.12.2006 16:49:35

Güncellenme Zamanı: 16.12.2006 17:03:14
Güncellenme Zamanı: 16.12.2006 17:02:01
Güncellenme Zamanı: 16.12.2006 16:57:55
Güncellenme Zamanı: 16.12.2006 16:56:53
Güncellenme Zamanı: 16.12.2006 16:55:58
Güncellenme Zamanı: 16.12.2006 16:54:43
Güncellenme Zamanı: 16.12.2006 16:52:37
Güncellenme Zamanı: 16.12.2006 16:51:11
Güncellenme Zamanı: 16.12.2006 17:12:36