TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE ÇEVRE YÖNETMELİKLERİ (06.12.2006 - 08.12.2006)

      

 

MMO Sürekli Eğitim Merkezi tarafından "Madencilik Sektöründe Çevre Yönetmelikleri" Semineri 06 Aralık 2006 tarihinde Maden Mühendisleri Odası 50 Yıl Eğitim Salonunda Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun‘un konuşmasıyla başlamıştır.

Bu seminer ile Madencilik Sektöründe çalışan mühendislerin aşağıda belirtilen yönetmelikler çerçevesinde bilgilendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amaçlanmıştır.

Seminerde;

- Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

- Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

- Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği

- Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

- Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği

konuları, Çevre ve Orman Bakanlığı‘nın uzman elemanlarınca işlenmiş olup,son ders saatinde yapılan sınavla seminer sona ermiştir.

Seminere;

16 Maden Mühendisi

 9 Çevre Mühendisi

 6 Jeoloji Mühendisi

 3 Kimya Mühendisi

 1 Makina Mühendisi

 1 Endüstri Mühendisi

olmak üzere toplam 36 kişi katılmıştır.

      

           

Güncellenme Zamanı: 15.12.2006 13:23:11

Güncellenme Zamanı: 15.12.2006 13:25:35
Güncellenme Zamanı: 15.12.2006 13:27:04
Güncellenme Zamanı: 15.12.2006 13:28:12