TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    23.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (14.11.2006 - 19.11.2006)

      50.Yıl Eğitim Salonları

 

05.06.2004 gün ve 25483 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5177 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 112 inci maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin yirmi üçüncüsü 14  Kasım 2006 tarihinde Ankara‘da Odamiz 50. Yıl Eğitim Salonlarında Sürekli Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Başkanı Asım KUTLUATA tarafından yapılan açılış konuşması ile başlamış ve 19 Kasım günü yapılan sınavla sona ermiştir.

Teknik Nezaretçi olacak meslektaşlarımızı ilgilendiren; İş Hukuku, Maden Kanunu, İş Sağlığı ve  Güvenliği, İşletme Projelerinin Hazırlanması ve Maden İşletmeleri Çalışma Prensipleri ile ilgili konular MİGEM, TKİ, TTK, MTA, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından işlenmiştir.

Eğitime 74 meslektaşımız katılmıştır.

 

Güncellenme Zamanı: 17.11.2006 12:14:03

Güncellenme Zamanı: 17.11.2006 12:42:27
Güncellenme Zamanı: 17.11.2006 12:40:42
Güncellenme Zamanı: 17.11.2006 12:39:04
Güncellenme Zamanı: 17.11.2006 12:20:39
Güncellenme Zamanı: 17.11.2006 12:19:46
Güncellenme Zamanı: 17.11.2006 12:18:58
Güncellenme Zamanı: 17.11.2006 12:16:33
Güncellenme Zamanı: 17.11.2006 12:15:34
Güncellenme Zamanı: 17.11.2006 12:43:30