TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    22. TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (10.10.2006 - 15.10.2006)

      50. YIL EĞİTİM SALONLARI

 

05.06.2004 gün ve 25483 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5177 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu’nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 112 inci maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin yirmiikincisi 10-15 Ekim 2006 tarihinde Ankara’da Odamiz 50. Yıl Eğitim Salonlarında, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun'un açılış konuşmasıyla başlamıştır.

Teknik Nezaretçi olacak meslektaşlarımızı ilgilendiren; İş Hukuku, Maden Kanunu, İş Sağlığı ve  Güvenliği, İşletme Projelerinin Hazırlanması ve Maden İşletmeleri Çalışma Prensipleri ile ilgili konular MİGEM, TKİ, TTK, MTA, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından işlenmiştir. 5 gün süren olan eğitime 72 üyemiz katılmış olup, pazar günü yapılan  sınavla seminer sona ermiştir.

Güncellenme Zamanı: 10.10.2006 15:21:58

Güncellenme Zamanı: 10.10.2006 15:23:38
Güncellenme Zamanı: 10.10.2006 15:25:00
Güncellenme Zamanı: 10.10.2006 15:27:06
Güncellenme Zamanı: 10.10.2006 15:29:19
Güncellenme Zamanı: 10.10.2006 15:30:24