TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    21. TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (19.09.2006 - 24.09.2006)

      50. YIL EĞİTİM SALONLARI ANKARA

 

05.06.2004 gün ve 25483 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5177 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu'nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 112 inci maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin yirmibirincisi 19 Eylül 2006 tarihinde   Ankara'da Odamiz 50. Yıl Eğitim Salonlarında yapılan açılış konuşmasıyla başlamış olup, seminerimize 69 meslektaşımız katılmıştır.

Teknik Nezaretçi olacak meslektaşlarımızı ilgilendiren; İş Hukuku, Maden Kanunu, İş Sağlığı ve  Güvenliği, İşletme Projelerinin Hazırlanması ve Maden İşletmeleri Çalışma Prensipleri ile ilgili konular MİGEM, TKİ, TTK, MTA, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından işlenmiş, 5 günlük eğitimin ardından pazar günü yapılan sınavla, eğitim sona ermiştir.Seminere 69 meslektaşımız katılmıştır.

 

Güncellenme Zamanı: 22.09.2006 09:49:40

Güncellenme Zamanı: 10.10.2006 15:19:03
Güncellenme Zamanı: 25.09.2006 10:49:37
Güncellenme Zamanı: 25.09.2006 10:48:29
Güncellenme Zamanı: 25.09.2006 10:47:09
Güncellenme Zamanı: 25.09.2006 10:44:54
Güncellenme Zamanı: 25.09.2006 10:42:59
Güncellenme Zamanı: 22.09.2006 09:56:34
Güncellenme Zamanı: 22.09.2006 09:54:05
Güncellenme Zamanı: 22.09.2006 09:58:51
Güncellenme Zamanı: 10.10.2006 15:20:01