TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    20. TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (20.06.2006 - 25.06.2006)

      50. YIL EĞİTİM SALONLARI ANKARA

 

05.06.2004 gün ve 25483 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5177 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu'nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 112 inci maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin yirmincisi  20-25 Haziran 2006 tarihleri arasında Ankara'da Odamiz 50. Yıl Eğitim Salonlarında yapılmıştır.

Teknik Nezaretçi olacak meslektaşlarımızı ilgilendiren; İş Hukuku, Maden Kanunu, İş Sağlığı ve  Güvenliği, İşletme Projelerinin Hazırlanması ve Maden İşletmeleri Çalışma Prensipleri ile ilgili konular MİGEM, TKİ, TTK, MTA, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından işlenmiş olup, 5 günlük eğitimin ardından yapılan sınavla eğitim sona ermiştir.

Seminere 70 meslektaşımız katılmıştır.

Güncellenme Zamanı: 27.06.2006 11:23:03

Güncellenme Zamanı: 27.06.2006 11:59:58
Güncellenme Zamanı: 27.06.2006 11:57:22
Güncellenme Zamanı: 27.06.2006 11:55:57
Güncellenme Zamanı: 27.06.2006 11:53:25
Güncellenme Zamanı: 27.06.2006 11:43:21
Güncellenme Zamanı: 27.06.2006 11:40:40
Güncellenme Zamanı: 27.06.2006 11:30:01
Güncellenme Zamanı: 27.06.2006 11:27:43
Güncellenme Zamanı: 27.06.2006 11:25:18
Güncellenme Zamanı: 27.06.2006 12:01:04