TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    89.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (17.11.2014 - 22.11.2014)

      

24.06.2010 gün ve 27621 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5995 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 132/4 üncü maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin 89. su 17 - 22 Kasım 2014 tarihleri arasında Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında düzenlenmiştir.