TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    88.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (13.10.2014 - 18.10.2014)

      

24.06.2010 gün ve 27621 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5995 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 132/4 üncü maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin 88. si 13 - 18 Ekim 2014 tarihleri arasında Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında düzenlenmiştir.