TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    82.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (10.03.2014 - 15.03.2014)

      

24.06.2010 gün ve 27621 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5995 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 132/4 üncü maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin 82. si 10 - 15 Mart 2014 tarihleri arasında Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında düzenlenmiştir.