TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    80.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (11.11.2013 - 16.11.2013)

      

24.06.2010 gün ve 27621 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5995 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 132/4 üncü maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin 80. si 11 - 16 Kasım 2013 tarihleri arasında Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında düzenlenmiştir.