TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    79.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (30.09.2013 - 05.10.2013)

      

24.06.2010 gün ve 27621 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5995 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 132/4 üncü maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin 79. su 30 Eylül - 05 Ekim 2013 tarihleri arasında Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında düzenlenmiştir.