TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    78.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (23.09.2013 - 28.09.2013)

      

24.06.2010 gün ve 27621 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5995 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 132/4 üncü maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin 78. si 23 - 28 Eylül 2013 tarihleri arasında Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında düzenlenmiştir.