TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    2. TEKNİK NEZARETÇİLİK EĞİTİM SEMİNERİ (27.01.2005 - 30.01.2005)

      MMO 50.YIL EĞİTİM SALONU-İMO GÜNEY ÖZCEBE SALONU

 

05.06.2004 gün ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5177 sayılı Kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu'nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 112 üncü maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin ikincisi 27-30 Ocak 2005 tarihleri arasında Ankara'da Odamız 50. Yıl Eğitim Salonu ile İMO Güney Özcebe Salonunda yapılmıştır.

Teknik Nezaretçilik yapacak meslektaşlarımızı ilgilendiren;İş Hukuku, Maden Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği,İşletme Projelerinin Hazırlanması ve Maden İşletmeleri Çalışma Prensipleri ile ilgili konular MİGEM,TKİ,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ODTÜ Öğretim Üyeleri tarafından işlenmiştir.

Yoğun talep üzerine iki salonda yapılan eğitime 75 meslektaşımız katılmıştır.Dört gün süren eğitim,son ders saatinde yapılan sınavla sona ermiştir.

Güncellenme Zamanı: 23.02.2006 14:13:47

Güncellenme Zamanı: 02.03.2006 12:39:54
Güncellenme Zamanı: 02.03.2006 12:39:33
Güncellenme Zamanı: 02.03.2006 12:37:40
Güncellenme Zamanı: 02.03.2006 12:36:15
Güncellenme Zamanı: 02.03.2006 12:33:31
Güncellenme Zamanı: 02.03.2006 12:33:21
Güncellenme Zamanı: 02.03.2006 12:22:30
Güncellenme Zamanı: 23.02.2006 14:24:27
Güncellenme Zamanı: 23.02.2006 14:22:24
Güncellenme Zamanı: 23.02.2006 14:21:47
Güncellenme Zamanı: 23.02.2006 14:21:15
Güncellenme Zamanı: 23.02.2006 14:20:23
Güncellenme Zamanı: 23.02.2006 14:19:39
Güncellenme Zamanı: 23.02.2006 14:19:10
Güncellenme Zamanı: 02.03.2006 13:03:37