TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    75.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (25.03.2013 - 30.03.2013)

      ANKARA

24.06.2010 gün ve 27621 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5995 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 132/4 üncü maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin 75. si 25 - 30 Mart 2013 tarihleri arasında Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında düzenlenmiştir.